Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn/ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Hvilke krav stilles til et besøkshjem?

Det stilles ingen krav om utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet det legges størst vekt på. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Besøkshjemmet kan gjerne ha egne barn.

Det stilles krav om utvidet politiattest.

Ønsker du å være besøkshjem for barneverntjenesten?

Dersom du ønsker å være besøkshjem kan du fylle ut registreringsskjema og sende til barneverntjenesten.

Registreringsskjema for å bli besøkshjem (PDF, 299 kB)

Timeliste for deg som er besøkshjem

Besøkshjem - timeliste (PDF, 36 kB)

Reiseregning for besøkshjem

Reiseregning besøkshjem

Reiseregning besøkshjem (PDF, 364 kB)

Kontaktinfo

Mandag til og med fredag: kl 9-15
Telefon 37 25 03 00
(sentralbordet setter telefonen videre)

Adresse
Arendalveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Barnevernvakt/akuttsaker

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.

Du kan ringe ett av disse numrene :