Fosterhjem

Hva er et fosterhjem?

Fosterhjem er private hjem som tar imot barn  fordi barneverntjenesten har besluttet hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse for et barn.
 
Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat) har ansvar for nødvendig opplæring, se Bufetat Arendal
 
Det finnes ulike navn eller forskjellige fosterhjem avhengig av hvilke oppdrag de skal utføre. Det kan være forsterkede fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem.
 

Ønsker du mer informasjon om fosterhjem?

Ta kontakt med barneverntjenesten.
 

Reiseregning for fosterhjem

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Mandag til og med fredag: kl 9-15
Telefon 37 25 03 00
(sentralbordet setter telefonen videre)

Adresse
Arendalveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Barnevernvakt/akuttsaker

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.
Ring telefon 38 07 54 00.