Fosterhjem

Hva er et fosterhjem?

Fosterhjem er private hjem som tar imot barn. Barn kan for eksempel trenge fosterhjem som frivillig hjelpetiltak fra barneverntjenesten, eller fordi fylkesnemda for barnevern og sosiale saker har besluttet omsorgsovertakelse for barnet.
 
Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. 
 
Det finnes ulike navn eller forskjellige fosterhjem avhengig av hvilke oppdrag de skal utføre. Det kan være forsterkede fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem.
 

Ønsker du mer informasjon om fosterhjem?

Ta kontakt med Bufetat Arendal, fosterhjemstjenesten.
 

Reiseregning for fosterhjem

Kontaktinfo

Mandag til og med fredag: kl 9-15
Telefon 37 25 03 00
(sentralbordet setter telefonen videre)

Adresse
Arendalveien 23, 4878 Grimstad
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Barnevernvakt/akuttsaker

Grimstad kommune har en vaktordning for akutte henvendelser utenom arbeidstid.

Du kan ringe ett av disse numrene :