Hjemme hos

Hva er "Hjemme hos"?

Hjemme hos er barneverntjenestens tiltak i hjemmet. Det er to stillinger knyttet til tiltaket.

Hvem kan få tilbud om "Hjemme hos"?

Barn og familier som er tilknyttet barneverntjenesten kan få tilbud om tiltak fra Hjemme hos. Barneverntjenesten må fatte vedtak om tiltaket, i samarbeid med foresatte.

Hva ønsker «Hjemme hos» å oppnå?

  • Øke foreldrenes forståelse av hva deres barn trenger
  • Styrking av foreldreferdigheter
  • Hjelpe familier til å finne mer konstruktive måter å kommunisere på
  • Styrke forhold mellom barn og foreldre
  • Forebygging av akuttsituasjoner

Hvordan jobber vi i "Hjemme hos"?

  • Det lages en tydelig plan for oppfølging, i samarbeid mellom familien, saksbehandler og Hjemme Hos-konsulenten
  • Kontakten med Hjemme Hos foregår gjerne i hjemmet
  • Hjemme Hos inkluderer gjerne familiens nettverk og samarbeider med andre som har kontakt med familien, etter avtale
  • Det gis veiledning til familier i kriser/sårbare situasjoner