Tilsynsfører

Ønsker du å bli tilsynsfører i fosterhjem?

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynsførere.

Tilsynsførere bør være personer som barnet har, eller kan få, nødvendig tillit til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven for det enkelte barn. Tilsynsfører bør ha en mest mulig uavhengig rolle overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.

Alle som skal godkjennes for oppdrag for barneverntjenesten skal fremlegge politiattest (saksbehandler i barneverntjenesten gir informasjon om dette når det er aktuelt).

Hvilke oppgaver har en tilsynsfører i fosterhjemmet?

Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynsfører skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til plasseringen og/eller problemer barnet måtte ha når det gjelder barneverntjenesten. Tilsynsfører skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

Antall tilsynsbesøk og varighet

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller fram til barnet er 18 år.
  • Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger i året.
  • Tilsynets varighet er vanligvis inntil 4 timer per besøk, inkludert kjøring og rapportskriving.

Opplæring/veiledning

Tilsynsfører mottar opplæring og veiledning fra saksbehandler i barneverntjenesten.
I den grad fylkesmannen/Bufetat arrangerer kurs for tilsynsførere, vil Grimstad barneverntjeneste tilby dette til sine tilsynsførere.

Registreringsskjema for deg som ønsker å være tilsynsfører (PDF, 298 kB)

Reiseregning for tilsynsførere