Tilsynsfører

Ønsker du å bli tilsynsfører i fosterhjem?

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynsførere.

Tilsynsførere bør være personer som barnet har, eller kan få, nødvendig tillit til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaen i forhold til det enkelte barn. Tilsynsfører bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.

Alle som skal godkjennes for oppdrag for barneverntjenesten skal fremlegge politiattest (saksbehandler i barneverntjenesten gir informasjon om dette når det er aktuelt).

Hvilke oppgaver har en tilsynsfører i fosterhjemmet?

Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynsfører skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til plasseringen og/eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten. Tilsynsfører skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

Antall tilsynsbesøk og varighet

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller fram til barnet er 18 år.
  • Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger i året.
  • Tilsynets varighet er vanligvis inntil 4 timer per besøk, inkludert kjøring og rapportskriving.

Opplæring/veiledning

Tilsynsfører mottar opplæring og veiledning fra saksbehandler i barneverntjenesten.
I den grad fylkesmannen/Bufetat arrangerer kurs for tilsynsførere, vil Grimstad barneverntjeneste tilby dette til sine tilsynsførere.

Registreringsskjema for deg som ønsker å være tilsynsfører (PDF, 298 kB)

Reiseregning for tilsynsførere