Tilsynsperson

Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem?

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner.

En tilsynsperson bør være en person som barnet har, eller kan få, nødvendig tillit til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven for det enkelte barn. Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.

Alle som skal godkjennes for oppdrag for barneverntjenesten skal fremlegge politiattest (saksbehandler i barneverntjenesten gir informasjon om dette når det er aktuelt).

Hvilke oppgaver har en tilsynsperson i fosterhjemmet?

Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til plasseringen og/eller problemer barnet måtte ha når det gjelder barneverntjenesten. Tilsynspersonen skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

Antall tilsynsbesøk og varighet

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller fram til barnet er 18 år.
  • Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger i året.
  • Tilsynets varighet er vanligvis inntil 4 timer per besøk, inkludert kjøring og rapportskriving.

Opplæring/veiledning

Tilsynspersoner mottar opplæring og veiledning fra saksbehandler i barneverntjenesten.
I den grad fylkesmannen/Bufetat arrangerer kurs for tilsynspersoner, vil Grimstad barneverntjeneste tilby dette til sine tilsynspersoner.

Registreringsskjema for deg som ønsker å være tilsynsperson (PDF, 298 kB)

Reiseregning for tilsynspersoner

Kontaktinfo

Barneverntjenesten
Marianne Josefsen
E-post: marianne.josefsen@grimstad.kommune.no