Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Kursdatoer høsten 2022

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer: 

 • 27. september:  De ulike demenssykdommene. 
  Forekomst, årsaker og symptomer v/Vegard Vige, kommuneoverlege i Grimstad 
 • 4. oktober: Kommunikasjon og samhandling til personer med demenssykdom. 
  Demenskoordinator Birgitte Nærdal, Grimstad kommune.
 • 11. oktober: Hvilke rettigheter har jeg og hva kan kommunen tilby?
  Bettina B. Winsents fra tjenestekontoret
 • 18. oktober: Fremtidsfullmakt. Vergemål; verge og vergens rolle v/Nina Gran Høyland, jurist og leder av tjenestekontoret i Grimstad kommune.
 • 25. oktober: Tap, sorg og sorgreaksjoner hos personer med demenssykdom og deres pårørende v/ Linn Dreessen.

Alle samlinger holdes fra kl.18.00-20.30 i Gamlebygget på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med hukommelsesteamet hvis du har spørsmål.

Påmelding til kurs

Påmelding innen 23. september 2022 til Birgitte Nærdal.

E-post: Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.