Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Kurs 2024

Kurset er lagt opp over 5 samlinger, med ulike temaer. Datoene for Pårørendeskolen 2024 blir:

  • 17.  september
  • 24. september
  • 8. oktober
  • 15. oktober
  • 22. oktober

Det blir IKKE samling 1. oktober på grunn av høstferie. 

Tema

Temaer i 2023 var:

  • De ulike demenssykdommene. Forekomst, årsaker og symptomer 
  • Hvilke rettigheter har jeg og hva kan kommunen tilby? 
  • Kommunikasjon og samhandling til personer med demenssykdom
  • Fremtidsfullmakt og vergemål 
  • Tap, sorg og sorgreaksjoner hos personer med demenssykdom og deres pårørende

Alle samlinger holdes fra kl. 18.00–20.30 i Gamlebygget på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i Grimstad Adressetidende og på kommunens Facebook-side.

Ta kontakt med demenskoordinator hvis du har spørsmål.

Har du spørsmål?

Demenskoordinator

Monica Reiersølmoen
Telefon: 47 63 83 23

Adresse

I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad