Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Kursdatoer høsten 2023

Kurset er lagt opp over 5 samlinger. Programmet legges ut så snart det er klart. 

  • 19.september 2023
  • 26. september 2023 
  • 3.oktober 2023
  • 10.oktober 2023
  • 17.oktober 2023

Alle samlinger holdes fra kl.18.00-20.30 i Gamlebygget på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med hukommelsesteamet hvis du har spørsmål.

Påmelding til kurs

Påmelding innen 23. september 2022 til Birgitte Nærdal.

E-post: Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.