Vi minner om kurs for pårørende til personer med demenssykdom høsten 2020

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Kurset er lagt opp med 5 samlinger med forskjellige tema. 
Du finner informasjon om påmelding lenger nede på siden. 

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • demenssykdommene –sykdomslære
  • kommunikasjon med personer med demens
  • lovverk og rettigheter
  • velferdsteknologi
  • kommunens tjenestetilbud

Alle samlinger holdes fra kl.18.00-20.30 på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med hukommelsesteamet hvis du har spørsmål.

Kursdatoer høsten 2020

Oppstart tirsdag 6. oktober, 13. oktober, 20. oktober, 27. oktober og 3. november.
Nærmere program kommer.

Påmelding til kurs

E-post: Birgitte Nærdal
Mobil:  913 35 175

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  913 35 175

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.