Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Kursdatoer høsten 2023

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer: 

  • 19. september 2023: De ulike demenssykdommene. Forekomst, årsaker og symptomer - Vegard Vige, kommuneoverlege i Grimstad 
  • 26. september 2023: Hvilke rettigheter har jeg og hva kan kommunen tilby? - Bettina B. Winsents, tjenestekontoret
  • 3. oktober 2023: Kommunikasjon og samhandling til personer med demenssykdom - Birgitte Nærdal, demenskoordinator i Grimstad kommune. 
  • 10. oktober 2023: Fremtidsfullmakt og vergemål - Nina Gran Høyland, jurist og leder av tjenestekontoret i Grimstad kommune
  • 17. oktober 2023: Tap, sorg og sorgreaksjoner hos personer med demenssykdom og deres pårørende -  Linn Dreessen

Alle samlinger holdes fra kl. 18.00–20.30 i Gamlebygget på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med hukommelsesteamet hvis du har spørsmål.

Påmelding til kurs

Påmelding innen 13. september 2023 til Birgitte Nærdal.

E-post: Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Pårørendeskole brosjyre (PDF, 539 kB)

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.