Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • demenssykdommene –sykdomslære
  • kommunikasjon med personer med demens
  • lovverk og rettigheter
  • velferdsteknologi
  • kommunens tjenestetilbud

Alle samlinger holdes fra kl.18.00-20.30 på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med hukommelsesteamet hvis du har spørsmål.

Kursdatoer høsten 2020

Oppstart tirsdag 6. oktober, 13. oktober, 20. oktober, 27. oktober og 3. november.
Nærmere program kommer.

Påmelding til kurs

E-post: Birgitte Nærdal
Mobil:  913 35 175

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  913 35 175

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.