Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Grimstad er i regi av Grimstad kommune i samarbeid med Grimstad demensforening.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer:

 • demenssykdommene –sykdomslære
 • kommunikasjon til personer med demens
 • vergemål - lovverk og rettigheter
 • velferdsteknologi
 • kommunens tjenestetilbud
 • sorg og sorgreaksjoner

Kursdatoer høsten 2021

 • 21. september: De ulike demenssykdommene.
  Forekomst, årsaker og symptomer v/ Vegard Vige – kommuneoverlege i Grimstad
 • 28. september: Kommunikasjon og samhandling til personer med demenssykdom.
  Demenskoordinator Birgitte Nærdal, Grimstad kommune.
 • 5. oktober: Hvilke rettigheter har jeg og hva kan kommunen tilby?
  Bettina B. Winsents - tjenestekontoret  i Grimstad kommune
 • 12. oktober: Vergemål; verge og vergens rolle. Fremtidsfullmakt. v/ Trine Løland Gundersen, advokat.
 • 19. oktober: Velferdsteknologi v/ fagutvikler Tanja Fredensborg
 • 26. oktober: Tap, sorg og sorgreaksjoner hos personer med demenssykdom og deres pårørende v/Inger Johanne Bolstad.

Alle samlinger holdes fra kl.18.00-20.30 i Gamlebygget på Dømmesmoen.

Kurset er gratis og blir annonsert på nettsiden, i avisen og på kommunens Facebook-side.
Ta kontakt med hukommelsesteamet hvis du har spørsmål.

Påmelding til kurs

Påmelding innen 17. september 2021 til Birgitte Nærdal.

E-post: Birgitte Nærdal
Mobil:  91 33 51 75

Kontaktinfo

Koordinator:
E-post: 
Birgitte Nærdal
Mobil:  913 35 175

Adresse
I4helse
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad.