På grunn av koronarestriksjoner har dagsenteret for hjemmeboende, som tidligere holdt til på Berge gård senter, flyttet til midlertidige lokaler i Føreidsgate 17. Dette er de gamle  lokalene til Grimstad barnehage.
Dagsenteret har to avdelinger;
Avdeling A har telefon 468 74 688 og avdeling B har telefon 913 67 886.

Dagsenteret ved Berge gård senter

Dagsenteret er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer. Senteret er i hovedsak for personer med demenssykdom eller kognitiv svikt, som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn for å kunne bo lenger hjemme. 
Det må søkes om å få plass på dagsenteret. 

Dagsenteret har tilbud om forskjellige aktiviteter, kulturarrangementer og turer i løpet av året. 

Mer informasjon om dagsentre i Grimstad

Hva koster dagsenteropphold?

Dagsenter - priser 2021
Senter Pris per dag
Feviktun dagsenter 118,-
Frivolltun dagsenter 118,-
Dagsenteret på Berge gård senter 118,-
Vossbakke
Dagsenter Føreidsgate 118,-
Aktivitetshuset Dømmesmoen Pris pr. dag m/egen transport – kr 54,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 75,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 75,-