Dagsenteret ved Berge gård senter

Berge gård senter har et dagsenter for personer som bor i kommunen. Det må søkes via tjenestekontoret for å få plass.
Dagsenteret har tilbud om forskjellige aktiviteter, kulturarrangementer og turer i løpet av året. 

Mer informasjon om dagsentre i Grimstad

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2020
Dagsenter - priser 2020
Senter Telefon Tilbud Pris per dag
Feviktun 37250711 For eldre 115,-
Frivolltun 37257835 For eldre. To dager i uken prioriteres personer med demens. 115,-
Berge gård senter 37252405 Tilbud til brukere med behov for aktivitet/dagtilbud. 115,-
Vossbakke 37250441 For personer med psykiske lidelser
Aktivitetshuset Dømmesmoen 37250745 For psykisk utviklingshemmede Pris pr. dag m/egen transport – kr 53,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 73,-

Kontaktinfo

Berge gård dagsenter
Telefon 37 25 24 05

Åpningstider

Mandag - fredag kl 8-15

Beboere ved Berge gård/Berge tun: 
Mandag - fredag kl 10-13