På grunn av koronarestriksjoner har dagsenteret for hjemmeboende, som tidligere holdt til på Berge gård senter, flyttet til midlertidige lokaler i Føreidsgate 17. Dette er de gamle  lokalene til Grimstad barnehage.
Telefonnummer til dagsenteret er 468 74 688.

Dagsenteret ved Berge gård senter

Dagsenteret er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer. Senteret er i hovedsak for personer med demenssykdom eller kognitiv svikt, som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn for å kunne bo lenger hjemme. 
Det må søkes om å få plass på dagsenteret. 

Dagsenteret har tilbud om forskjellige aktiviteter, kulturarrangementer og turer i løpet av året. 

Mer informasjon om dagsentre i Grimstad

Hva koster det?

Dagsenter - priser 2021
Senter Telefon Tilbud Pris per dag
Feviktun 37250711 For eldre 118,-
Frivolltun 37257835 For eldre. To dager i uken prioriteres personer med demens. 118,-
Berge gård senter 37252405 Tilbud til brukere med behov for aktivitet/dagtilbud. 118,-
Vossbakke 37250441 For personer med psykiske lidelser
Aktivitetshuset Dømmesmoen 37250745 For psykisk utviklingshemmede Pris pr. dag m/egen transport – kr 54,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 75,-