Dagsenteret ved Berge gård senter

Dagsenteret er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer. Senteret er i hovedsak for personer med demenssykdom eller kognitiv svikt, som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn for å kunne bo lenger hjemme. 
Det må søkes om å få plass på dagsenteret. 

Dagsenteret har tilbud om forskjellige aktiviteter, kulturarrangementer og turer i løpet av året. 

Det serveres frokost og middag på dagsenteret. 

Mer informasjon om dagsentre i Grimstad

Hva koster dagsenteropphold?

Dagsenter - priser 2022
Senter Pris per dag
Feviktun dagsenter 120,-
Frivolltun dagsenter 120,-
Dagsenteret på Berge gård senter 120,-
Vossbakke
Aktivitetshuset Dømmesmoen Pris pr. dag m/egen transport – kr 55,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 76,-