Om Berge gård omsorgsboliger

Berge gård omsorgsboliger består av 62 heldøgns omsorgsleiligheter. Leilighetene er fordelt i to bygninger og lokalisert i et naturskjønt område nær Grimstad sentrum.  
Leilighetene tildeles etter søknad. Se informasjon om heldøgns omsorgsboliger.

Det er pleiepersonell tilgjengelig i omsorgsboligene hele døgnet. Beboerne får hjelp til å dekke ulike pleie- og omsorgsbehov basert på individuelle vedtak som er gjort på bakgrunn av søknad.

Alle beboerne på Berge gård omsorgsboliger har tilgang til felles stue og kafeteria.
I tillegg har senteret tilbud om frisør og fotpleie.

Visjonen til Berge gård omsorgsboliger er kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Målsetningen er å gi tjenester med god kvalitet - av kompetente og ansvarlige medarbeidere.

Kontaktinfo

Ekspedisjonen
Telefon 37 25 24 00
 
Aktivitetsstua på Berge gård senter
Mobil 90 70 58 06
 
Hjemmetjenesten
Telefon 41 62 18 82
 
Vakttelefon om natten
(kl 22.30-07.00)
Telefon 90 69 72 67
 
Frisør
Telefon 37 04 38 55
 
Fotpleie
Telefon 95 78 90 89
 
Adresse
Tønnevoldsgate 19, 4877 Grimstad
Se Berge gård senter i kart