Om Berge gård senter

Berge gård senter består av 76 heldøgns omsorgsleiligheter. Leilighetene er fordelt i tre bygninger og lokalisert i et naturskjønt område nær Grimstad sentrum.  
Leilighetene tildeles etter søknad. Se informasjon om heldøgns omsorgsboliger.

Det er pleiepersonell tilgjengelig på senteret hele døgnet. Beboerne får hjelp til å dekke ulike pleie- og omsorgsbehov basert på individuelle vedtak som er gjort på bakgrunn av søknad.

Alle beboerne på Berge gård senter har tilgang til felles stue, kafeteria og dagsenter.
I tillegg har senteret tilbud om frisør og fotpleie.

Berge gård senter administrerer kommunenes hjelpemiddellager. 

Visjonen til Berge gård senter er kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Senterets mål er å gi tjenester med god kvalitet, - av kompetente og ansvarlige medarbeidere.

Kontaktinfo

Ekspedisjonen
Telefon 37 25 24 00

Adresse
Tønnevoldsgate 19, 4877 Grimstad
Se Berge gård senter i kart

 
Hjemmetjenesten
Telefon 416 21 882
 
Vaktrom nattjenesten
Telefon 37 25 24 09
Mobil nattjenesten 488 90 345
 
Hjelpemidler
Telefon 37 25 24 00
 
Frisør
Telefon 37 04 38 55
 
Fotpleie
Telefon 957 89 089