Livsglede for eldre

Lev livet - livet ut

"Lev livet – livet ut" er mottoet til Livsglede for Eldre. Livsglede for Eldre anerkjenner de eldre som samfunnets største ressurs og vil behandle hver enkelt med respekt.
 
Mennesker lever lenger i dag og vi ønsker ikke bare at det skal gis "år til livet", men at Livsglede for Eldre kan bidra til å gi "liv til årene". Ethvert menneske har rett til å bestemme over sitt eget liv.
 
Med retten til å bestemme selv, følger også ansvar for eget liv, og med ansvar følger viljen og lysten til å leve.
 

Eldre skal få komme seg ut

Sammen jobber vi for å gjøre mer mulig innenfor eldreomsorgen, gjennom tilrettelegging for at pleietrengende eldre skal få muligheten til å komme seg ut ved hjelp av frivillige ledsagere som er alt fra sykepleiestudenter, elever ved videregående skoler, pårørende, andre frivillige og helsepersonell.
 
Vi ønsker å være et supplement til det offentlige tilbudet eldre i Norge får i dag.
 

Kontaktskapende aktiviteter

Livsglede for Eldre arbeider for å bedre hverdagen for eldre gjennom tilrettelegging av aktivitetstilbud som er forebyggende og helsefremmende.
 
Livsglede for Eldre vil gi tilbud om kontaktskapende aktiviteter på tvers av generasjoner, og fremme en god eldreomsorg gjennom respekt, trivsel, helse og kultur. Livsglede for Eldres arbeid finansieres av innsamlede midler både sentralt i stiftelsen og i lokalforeningen.
 
Lokalforeningenes hovedoppgave er å gi eldre som bor på sykehjem eller er i kontakt med hjemmesykepleien, mer innhold i hverdagen og gi dem en mulighet til å være aktive og sosiale.
 

Påfyll av livsglede i hverdagen

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som sykomsreduserende og helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende.
 

Øke kompetansen i eldreomsorgen

Vi vil ha fokus på det friske i forhold til pasientgrupper som har en diagnose som medfører tap av funksjoner og som har få andre tilbud. For å oppnå dette vil Livsglede for Eldre gjennom lokalforeningene og stiftelsen arbeide for at helsepersonell, studenter og andre får økt kompetanse gjennom blant annet kurs og foredrag innenfor eldreomsorg.
 

Livsgledekoret Evig Ung

Koret er et tilbud til hjemmesittende og pensjonister over 60 år, og de har øvelse hver tirsdag fra kl. 13.00 til 14.30 på den gamle fagskolen. Koret tar gjerne i mot nye medlemmer.
 

Bakgrunn

Stiftelsen Livsglede for Eldre ble opprettet den 15. september 2006 og har sitt sete i Kristiansand. Stiftelsen er en frivillig og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral.
 
Stiftelsen er hovedkontoret til Livsglede for Eldre, og fungerer som en paraplyorganisasjon med alle lokalforeningene under seg.
 

Les mer på nettsidene til Livsglede for Eldre.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Koordinator: Kristin Sigmond
Mobil: 907 43 076
E-post: frivilligsentralen@grimstad.kommune.no

Mobil Grimstad frivilligsentral:
975 91 506