Søke sykehjemsplass

Hvem kan søke om sykehjemsplass?

Personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. Du kan ønske deg plass på et bestemt sykehjem, men vi kan ikke garantere at du får plass der. Grimstad kommune ønsker at de som mottar sykehjemstjenester skal få mulighet til medbestemmelse, oppleve trygghet, respekt og livskvalitet. 
 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Søknadsskjema

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.

Fant du det du lette etter?