Feviktun dagsenter

Dagsenteret er lokalisert inne på Feviktun bo- og omsorgssenter.

Dagsenteret er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer. Senteret er i hovedsak for personer med demenssykdom eller kognitiv svikt, som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn for å kunne bo lenger hjemme. 

Det må søkes om å få plass på dagsenteret. 

Hjemmeboende eldre som har fått vedtak om dagsenter blir hentet av dagsenterbussene om morgenen og kjørt hjem om ettermiddagen.

Det serveres frokost og middag på dagsenteret.

Mer informasjon om dagsentre i Grimstad

Kontaktinfo

Telefon
37 25 07 11

Åpningstider

Mandag - fredag kl 9-15