Feviktun dagsenter

Dagsenteret er lokalisert inne på Feviktun bo- og omsorgssenter.

Dagsenteret er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer. Senteret er i hovedsak for personer med demenssykdom eller kognitiv svikt, som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn for å kunne bo lenger hjemme. 
Det må søkes om å få plass på dagsenteret. 
 
Hjemmeboende eldre som har fått vedtak om dagsenter blir hentet av dagsenterbussene om morgenen og kjørt hjem om ettermiddagen.
 

Kontaktinfo

Telefon
37 25 07 11

Åpningstider

Mandag - fredag kl 9-15