Frivillighetsarbeid

Frivillig arbeid 

Det drives mye frivillig arbeid i kommunen, og det vil i fremtiden være behov for enda mer. Kommunen ønsker å bedre kommunikasjonen mellom det offentlige og de frivillige. Det er ønskelig å gi alle frivillige den form for opplæring og kurs som er relevant i forhold til de oppgavene den frivillige tar på seg.

Kommunen vil inngå gjensidige avtaler mellom den frivillige og kommunen slik at begge parter er inneforstått med hvilke oppgaver som skal/kan utføres, og vil arbeide for at alle frivillige skal føle seg velkommen og ivaretatt, og at de skal oppleve at oppgavene er meningsfylte.

Grimstad kommune har en frivillighetskoordinator som arbeider med frivillighetsarbeidet i kommunen. Frivillighetskoordinator er daglig leder på Grimstad Frivilligsentral, og frivilligoppgavene koordineres derfra.Det er også egne frivilligkontakter på institusjonene.

Frivillighetskoordinatorens oppgaver:

  • Koordinere frivillighetsarbeidet i kommunen
  • Registrere frivillige
  • Ha kontakt med og være synlig for frivillige organisasjoner i Grimstad
  • Samhandle med andre enheter i kommunen
  • Kontakt med frivillighetskontakter i de forskjellige avdelingene
  • Oppfølging, opplæring og veiledning av frivillige
  • Delta i interkommunalt samarbeid vedrørende frivillighet

Samling for frivillige

Frivillighetskoordinator samler alle frivillige én til to kvelder i året til hyggelig samvær/temakveld.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Koordinator: Kristin Sigmond
Mobil: 907 43 076
E-post: frivilligsentralen@grimstad.kommune.no

Mobil Grimstad frivilligsentral:
975 91 506