Aktiviteter og arrangementer

Arrangementer på offentlig sted

Oversikt over nasjonale og lokale smitteverntiltak

Private og offentlige arrangementer

Oversikt over nasjonale og lokale smitteverntiltak

Hva er et privat arrangement?

Eksempel på arrangement på privat sted kan være bursdagsfeiring eller konfirmasjonsfeiring i et privat hjem. Hagen eller hytta gjelder også som et privat sted.

Svømmehallen i Grimstad

Se svømmehallens nettside for åpningstider og eventuelle restriksjoner. 

Treninger og idrettsaktiviteter

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer. Les mer på nettsidene til helsedirektoratet.no.

Smittevernveileder for idretten

Det er det enkelte idrettslag og forening som er ansvarlige for at aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for idretten som alle lag og foreninger må følge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med idrettsforbundet. 

Se anbefalinger fra Norges idrettsforbunds: NIFs anbefalinger for idrettsaktivitet.

Informasjon til kulturlivet 

Turområder 

Hold avstand og gå på tur i våre nydelige turområder. Bruk nærområdet ditt eller se turforslagene vi presenterer.  
Se turforslag i Grimstad kommune

Få en kulturopplevelse på nett!

Grimstad kulturhus har lagt ut opptak fra endel konserter som ble gjennomført mens kulturhuset var stengt.
Du kan se konsertene på Facebook-siden til Grimstad kulturhus.