Barnehager og skoler

Barnehagebetaling

17.03.2020: Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudene er stengt på grunn av korona-utbruddet.
Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av regjeringen. Se informasjon på nettsidene til Udir.no
SFO-faktura for april vil ikke bli sendt ut. 

SFO-betaling

Faktura for SFO etter 27. april:
Klikk for stort bildeRegneeksempel Alle landets SFO var stengt fra 13. mars til 27. april. Ingen foreldre skal betale for denne perioden. Fra og med 27. april ble foreldrebetaling gjenopptatt for alle barn som har tilbud om SFO-plass.
Det skal ikke betales for kost resten av skoleåret fordi det ikke er matservering.

 Det vil bli sendt ut faktura for mai, med fratrekk for mars og april:

 • Dere skal ikke betale for kost og opphold for 19 dager i mars. Dette trekkes fra på faktura.
 • Dere faktureres for vanlig opphold for april med fratrekk for 26 dager. Dette regnes ut på faktura.
 • Utregning for mars og april avhenger av hvilken SFO-plass dere har, og om dere i tillegg har fratrekk for gratis kjernetid og/eller søskenmoderasjon.
 • Det forutsettes at dere har betalt faktura for mars som vanlig.
 • Fratrekkene for stengt periode i mars utgjør 61,3% og i april 86,6%

Åpning av barnehagene

Se informasjon til foreldre 

Omsorgstilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske stillinger i juli måned ved RØDT smittenivå

Smittenivået er ved starten av juni måned på gult nivå. Utdanningsdirektoratet skriver på sine sider: «Ved rødt nivå må barnehageeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver».

Ved grønt og gult nivå skal barna gå i barnehagen som normalt. Ved rødt nivå vil barnehageeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

I forbindelse med ferieavvikling juli 2020 vil barnehageeier kunne gi et slikt tilbud.
Perioden dette gjelder er uke 28-31, og et eventuelt omsorgstilbud vil være plassert på Hausland barnehage uke 28, Markveien kulturbarnehage uke 29-30 og Eide barnehage uke 31.  Åpningstider vil være kl 08.00-15.30. 

Vi presiserer at dette er et omsorgstilbud/tilsyn og kun gjelder om kommunen er på rødt nivå.
Henvendelse om eventuell plass rettes til oppvekstsjef Arne Haugland - arne.haugland@grimstad.kommune.no  

Oppdatert informasjon om smittevern i barnehagene og justert veileder

29.05.20 ble smittevernveiledere for barnehage oppdatert. Kunnskapsminister Guri Melby har poengtert at veilederne er dynamiske, slik at den kan endres underveis.

Den justerte veilederen som barnehager skal forholde seg til, er delt inn i tre nivåer, grønt, gult og rødt nivå. I neste uke går barnehagene i Norge over fra rødt til gult nivå. 

Klikk for stort bilde Dette innebærer at de kommunale barnehagene vil ha normal åpningstid fra og med tirsdag 02.06.20

Barnehagenes mål er at også denne overgangen skal oppleves som trygg og forutsigbar. Barnehagene sender informasjon direkte til alle foresatte med barn i den enkelte barnehage.  

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket vi kan gjøre, er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Mer informasjon på nettsidene til Utdanningsdirektoratet 

Omsorgstilbud til elever 1.-5. trinn med foresatte i samfunnskritiske stillinger i juli måned ved RØDT smittenivå

Smittenivået er ved starten av juni måned på gult nivå. Utdanningsdirektoratet skriver på sine sider: «Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver».

Ved grønt og gult nivå skal skoler fungere tilnærmet normalt. Ved rødt nivå vil skoleeier sørge for et tilbud til elever 1.-5. trinn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. I forbindelse med ferieavvikling juli 2020 vil skoleeier kunne gi et slikt tilbud.

Perioden dette gjelder er uke 27-31, og et eventuelt omsorgstilbud vil være plassert på Fevik skole med åpningstider 08.00-15.30. 
Vi presiserer at dette er et omsorgstilbud/tilsyn og ikke et pedagogisk tilbud.

Vi presiserer at dette er et omsorgstilbud/tilsyn og kun gjelder om kommunen er på rødt nivå.
Henvendelse om eventuell plass rettes til oppvekstsjef Arne Haugland - arne.haugland@grimstad.kommune.no   

Oppdatert informasjon om smittevern i skolene og justert veileder

29.05.20 ble smittevernveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole/videregående oppdatert. Kunnskapsminister Guri Melby har poengtert at veilederne er dynamiske, slik at de kan endres underveis.

Den justerte veilederen som skoler og barnehager skal forholde seg til, er delt inn i tre nivåer, grønt, gult og rødt nivå. I neste uke går barnehagene og skolene i Norge over fra rødt til gult nivå.  Den enkelte skole vil sende informasjon direkte til foresatte i VISMA Flyt Skole om hvilken dato kommende uke de går inn i gult nivå, basert på en helhetlig vurdering.  Grimstadskolens mål er at også denne overgangen skal oppleves som trygg og forutsigbar.  

Klikk for stort bilde De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket vi kan gjøre i Grimstadskolen er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet: 
Smittevern 1.-7. trinn
Smittevern ungdomsskole og videregående skole

Åpning av skolene

Se informasjon til foresatte

Trenger du noen å snakke med?

Informasjon til barn og unge

Mange barn er urolige og kanskje litt engstelige og har mange spørsmål det ikke alltid er så enkelt å svare på. Dessuten kan det være ekstra vanskelig å svare hvis man selv synes det er skummelt akkurat nå.

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.
Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Hjemmeskole

Den enkelte skole vil gjennomføre undervisning ut i fra de rammer som er mulig. Elever vil få informasjon fra den enkelte skole om hvordan dette gjennomføres.

Barn som kan få omsorgstilbud

Barn av foreldre som har samfunnskritiske oppgaver
Skoleelever fra og med 5. - 7. trinn (til og med 12 år), der en foreldre har samfunnskritiske oppgaver og det ikke finnes andre muligheter for barnepass, kan få et omsorgstilbud på sin skole. Arbeidsgiver må kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Dersom elever i denne gruppen har SFO-tilbud, vil de kunne være på skolen også i SFOs åpningstid. Ungdomsskolene vil i sin helhet være stengt så sant de ikke har elever med særlig omsorgsbehov.
Liste over kritiske samfunnsfunksjoner ​​​​​

Skoleskyss

Klikk for stort bilde

Agder Kollektiv Trafikk AKT vil fra mandag  8. juni å kjøre skoleskyss på ordinært vis.

Skoler og barnehager er pr. tid definert på gult nivå. Gult nivå medfører at elever fortsatt oppfordres til å gå, sykle og ordne transporten selv (foresatte kjører) til skolen, men at kapasiteten på bussen kan utnyttes fullt ut dersom det er nødvendig for at alle elevene skal bli med til skolen på ordinær transport. Elever oppfordres til å sitte så spredt som mulig i bussene.  Rødt nivå innebærer situasjonen vi har hatt frem til nå med utnyttelse av kun halv kapasitet i bussene. 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilstede på barneskoler/ungdomsskoler og videregående skole, men med et redusert tilbud på grunn av arbeidsoppgaver knyttet til kommunens testlab/luftveisklinikk. Alle elever og foresatte får kontakt med helsesykepleier på skolen eller på telefon. Kontaktinformasjon til helsesykepleier finnes på hver enkelt skole.

Følg gjerne Grimstad helsestasjon på Facebook og Instagram.  

Opplæringspakke for barnehager og skoler

Skoleansatte - digital undervisning

Skoleansatte - digital undervisning

Tekniske problemer med Itslearning

Skolenes læringsplattform Itslearning utsettes for svært høy bruk nå, og leverandøren jobber med å sikre god nok kapasitet og driftsstabilitet på tjenesten. Tekniske problemer kan arte seg som at brukere ikke får logget inn, eller får feilmeldinger i løsningen.

Leverandøren legger ut oppdatert statusinformasjon på disse sidene:
https://support.itslearning.no/en/support/solutions/folders/7000002374 og https://status.itslearning.com/ 

Vi ønsker å ta i bruk en ny læringsressurs

Lærer: Dersom du har funnet en nyttig læringsressurs som du ønsker å ta i bruk med elevene dine for å gi dem et godt tilbud på hjemmeskole, må du først avklare det med ledelsen internt på egen skole.

Skolens ledelse: Ta kontakt med IKT-rådgiver for skole og avklar om tjenesten kan tas i bruk, og om det skal aktiveres Feide-pålogging for tjenesten. Skolen skal ha oversikt over hvilke læringsressurser som er i bruk, og sørge for at disse innfrir krav til personvern og sikkerhet.

Jeg har elever som ikke kan se Teams-video i Itslearning

Dersom eleven ikke har tilgang til pc, vil det ikke la seg gjøre å se streaming av Teams-video gjennom Itslearning. Vi har nå åpnet for bruk av Teams også for elevene, og du kan dermed streame Teams-video direkte fra Teams uten å gå gjennom Itslearning. Da kan elevene logge seg på Teams selv (på pc, nettbrett, mobiltelefon) og se videoen.

Innlogging med 2-faktor Feide

Visma Flyt Skole og Itslearning krever at læreren logger på med 2-faktor Feide.

Dersom du ikke har 2-faktor tilgjengelig, eller den av en eller annen grunn ikke virker for deg, kan du logge på med ID-porten (BankID eller MinID) i stedet.

Ideer og ressurser for digital læring

Kommunen har en rekke digitale verktøy tilgjengelig for skolene, blant annet Itslearning, Kikora, Salaby og Creaza, samt digitale ressurser knyttet til skolenes læreverk.

Vi oppfordrer også lærerne til å følge med, bidra, og gjøre seg nytte av gode ideer og tips som deles gjennom dugnadsarenaene som er opprettet på Facebook:

Det gjøres også en dugnad fra leverandørenes side, ved å stille sine læringsressurser gratis tilgjengelig for skolene i denne perioden. Vi har imidlertid behov for å ha oversikt over, og kunne godkjenne, hvilke ressurser som tas i bruk i skolene i Grimstad. Se punktet Vi ønsker å ta i bruk en ny læringsressurs.

 

God bruk av Itslearning for hjemmeskole

Itslearning har laget en ressursside for lærere, med gode tips til hvordan dere kan bruke løsningen for å gi online-undervisning nå når skolene er stengt.

Kom i gang med Teams i undervisningen

Ressurser for lærere: