Oppdatert informasjon om smitte og karantene, se Oppdatering fra kriseledelse.

Barnehager og skoler

Smittevern i barnehagen

Alle barnehager i Grimstad følger nasjonal smittevernveileder og lager rutiner tilpasset egen barnehage. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge.

25.mars 22021 presenterte regjeringen den nye smittevernveilederen som gjelder fra og med12. april.
Se smittevernlederen

Når skal barnet være hjemme fra barnehagen?

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.
Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet 

Smittevern i skolene

Alle skoler i Grimstad følger nasjonal smittevernveileder og lager rutiner tilpasset den enkelte skole. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. 25.mars 2021 presenterte regjeringen den nye smittevernveilederen som gjelder fra og med 12. april.

Når skal eleven være hjemme fra skolen?

Mange foresatte er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.
Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Trenger du noen å snakke med?

Informasjon til barn og unge

Mange barn er urolige og kanskje litt engstelige og har mange spørsmål det ikke alltid er så enkelt å svare på. Dessuten kan det være ekstra vanskelig å svare hvis man selv synes det er skummelt akkurat nå.

Skriftlig eksamen for elever på 10. trinn er avlyst

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn skal gjennomføres. 

Standpunktkarakterer for alle fag, det ikke er muntlig eksamen, i settes i uke 23. Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.

Mer informasjon på nettsidene til Udir og Regjeringen.

Hjemmeskole

Den enkelte skole vil gjennomføre undervisning ut i fra de rammer som er mulig. Elever vil få informasjon fra den enkelte skole om hvordan dette gjennomføres.

Barn som kan få omsorgstilbud

Barn av foreldre som har samfunnskritiske oppgaver
Skoleelever fra og med 5. - 7. trinn (til og med 12 år), der en foreldre har samfunnskritiske oppgaver og det ikke finnes andre muligheter for barnepass, kan få et omsorgstilbud på sin skole. Arbeidsgiver må kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Dersom elever i denne gruppen har SFO-tilbud, vil de kunne være på skolen også i SFOs åpningstid. Ungdomsskolene vil i sin helhet være stengt så sant de ikke har elever med særlig omsorgsbehov.
Liste over kritiske samfunnsfunksjoner ​​​​​

Skoleskyss

Skoleskyssen går som normalt for elever som har rett på skoleskyss. 
Les mer på nettsidene til Agder Kollektivtrafikk

Opplæringspakke for barnehager og skoler

Skoleansatte - digital undervisning

Tekniske problemer med Itslearning

Skolenes læringsplattform Itslearning utsettes for svært høy bruk nå, og leverandøren jobber med å sikre god nok kapasitet og driftsstabilitet på tjenesten. Tekniske problemer kan arte seg som at brukere ikke får logget inn, eller får feilmeldinger i løsningen.

Leverandøren legger ut oppdatert statusinformasjon på disse sidene:
https://support.itslearning.no/en/support/solutions/folders/7000002374 og https://status.itslearning.com/ 

Vi ønsker å ta i bruk en ny læringsressurs

Lærer: Dersom du har funnet en nyttig læringsressurs som du ønsker å ta i bruk med elevene dine for å gi dem et godt tilbud på hjemmeskole, må du først avklare det med ledelsen internt på egen skole.

Skolens ledelse: Ta kontakt med IKT-rådgiver for skole og avklar om tjenesten kan tas i bruk, og om det skal aktiveres Feide-pålogging for tjenesten. Skolen skal ha oversikt over hvilke læringsressurser som er i bruk, og sørge for at disse innfrir krav til personvern og sikkerhet.

Jeg har elever som ikke kan se Teams-video i Itslearning

Dersom eleven ikke har tilgang til pc, vil det ikke la seg gjøre å se streaming av Teams-video gjennom Itslearning. Vi har nå åpnet for bruk av Teams også for elevene, og du kan dermed streame Teams-video direkte fra Teams uten å gå gjennom Itslearning. Da kan elevene logge seg på Teams selv (på pc, nettbrett, mobiltelefon) og se videoen.

Innlogging med 2-faktor Feide

Visma Flyt Skole og Itslearning krever at læreren logger på med 2-faktor Feide.

Dersom du ikke har 2-faktor tilgjengelig, eller den av en eller annen grunn ikke virker for deg, kan du logge på med ID-porten (BankID eller MinID) i stedet.

Ideer og ressurser for digital læring

Kommunen har en rekke digitale verktøy tilgjengelig for skolene, blant annet Itslearning, Kikora, Salaby og Creaza, samt digitale ressurser knyttet til skolenes læreverk.

Vi oppfordrer også lærerne til å følge med, bidra, og gjøre seg nytte av gode ideer og tips som deles gjennom dugnadsarenaene som er opprettet på Facebook:

Det gjøres også en dugnad fra leverandørenes side, ved å stille sine læringsressurser gratis tilgjengelig for skolene i denne perioden. Vi har imidlertid behov for å ha oversikt over, og kunne godkjenne, hvilke ressurser som tas i bruk i skolene i Grimstad. Se punktet Vi ønsker å ta i bruk en ny læringsressurs.

 

God bruk av Itslearning for hjemmeskole

Itslearning har laget en ressursside for lærere, med gode tips til hvordan dere kan bruke løsningen for å gi online-undervisning nå når skolene er stengt.

Kom i gang med Teams i undervisningen

Ressurser for lærere: