Barnehager og skoler

Oppdatert informasjon

13. januar 2022 presenterte Regjeringen nye koronatiltak. 
Når det gjelder barnehager og grunnskoler i Grimstad, medfører ikke det noen endringer, siden kommunen følger nasjonale tiltak og anbefalinger.
Det betyr at vi fortsatt er på gult nivå i barnehage og grunnskoler, og over til grønt nivå på videregående skoler og på Kvalifiseringstjenesten. 

For Grimstad kommune gjelder følgende inntil annet bestemmes

 1. Nasjonale føringer følges som utgangspunkt
 2. Nærkontakter eller personer med  symptomer skal testes
 3. Det er test og smittesporingsteamet/kommuneoverlegen som bestemmer hvordan dette skal gjøres
 4. Ingen lærere eller andre ansatte ved barnehager og skoler skal utføre testing
 5. Barnehager og skoler skal ikke utlevere testutstyr hvis ikke dette er særskilt avtalt med test- og smittesporingsteamet
 6. Dersom det blir påvist nye/ flere covid-19-smittede ved enhetene, og ledere i oppvekst er usikre, kontaktes teststasjonen for råd før fellesmeldinger sendes til hjemmene. Test- og smittesporingsteamet kontakter aktuelle lokasjoner når det påvises smitte.
 7. Dersom testteamet skal ut på enhetene, må enhetene bistå med rigging og organisering etter behov og på anvisning fra testteamet
 8. Sektorledelse holdes underrettet
 9. Følg med på Hedda og nettsidene

Kontaktinformasjon til teststasjonen er: 90 91 89 45

Generelle råd

 • Syke barn skal ikke være på skolen, SFO eller barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 
 • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. 
 • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.