Informasjon til barnehageforeldre

17. april 2020: Slik blir den nye hverdagen i barnehagene

Tirsdag 21. april åpnet de kommunale barnehagen i Grimstad med reduserte åpningstider fra 8-15. Foreldre med samfunnskritiske stillinger må avtale opphold utenom åpningstid, med sin barnehage. Mandag 20. april vil barnehagene gi omsorgstilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske stillinger.
De private barnehagene bestemmer selv hvilke dag de åpner, og vi anbefaler at du kontakter ditt barns barnehage for mer informasjon.

Bakgrunnen for redusert åpningstid er at dette gir barnehagene mulighet for styrket bemanning i den tiden barna er i barnehagen.

Norge har klart å redusere smittespredningen av koronavirus gjennom en felles dugnad der alle bidrar. Når barnehagene nå åpner igjen, er det fortsatt behov for felles innsats der foresatte, barn og ansatte sammen bidrar til en trygg og kontrollert gjenåpning av barnehagen.

Barnehagene innfører en rekke smitteverntiltak for å redusere risikoen for smittespredning, og foreldre og barn bidrar ved å følge rådene fra helsemyndighetene.

Nå åpner barnehagene igjen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Nå er det forsvarlig å sende barna i barnehagen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.