Informasjon til foresatte i skolene

Åpning av skolene for 5.-10. trinn

1.-4.  trinn har hatt undervisning på skolen siden 27. april. I løpet av uke 20 vil alle skolene i Grimstad kommune åpne opp igjen. 
Den enkelte skole vil sende ut informasjon til alle foresatte om hvilke dag elevens skole åpner og hvordan skoledagen vil bli organisert.

Det vil være variasjoner mellom skolene i åpningstider og hvordan undervisningen organiseres.  Grunnen til dette er at skolene er ulike både når det gjelder bygningsmasse og intall elever. 

Mange elever har skolebuss til sin nærskole.  Med tanke på de smitteverntiltak som er innført, vil det det være reduserte plasser pr buss.  Skolen til den enkelte elev vil informerer mer om dette, men vi oppfordrer til at flest mulig går, sykler eller blir kjørt til skolen. 

Det er viktig for skoleeier å presisere at det er trygt for barn å gå på skolen. For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern.
Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Åpning av skolene for 1.-4. trinn

Mandag 27. april åpnet skolene for 1.-4. trinn. 
5.-10. trinn fortsetter med fjernundervisning til annen informasjon foreligger.

Nå åpner skolen igjen! from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Nå er det forsvarlig å sende barna på skolen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

 

 Skoleskyss 

 Klikk for stort bilde Agder Kollektiv Trafikk (AKT) ønsker at elever, foresatte og skoler skal oppleve det som trygt å reise med skolebusser og drosjer i den situasjonen vi er i nå, og det er behov for gode smittevernregler. Smittevernreglene medfører også at det blir mindre kapasitet i bussene og drosjene som normalt sett brukes i skoleskyssen. AKT oppfordrer derfor til at de elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, gjør dette, og at de foresatte som har anledning til å kjøre barna selv, gjør dette i en periode fremover. Dette blir særlig viktig når alle klassetrinn er tilbake på skolene.  Vi ber derfor alle foresatte lese informasjonsskriv fra AKT før de lar eleven benytte skoleskyss.

Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen

Hvordan får vi best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt? Det gir både utfordringer og muligheter når familier skal være sammen hele tiden. 
På nettsidene itl Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) finner du tips for en god hverdag og hvordan du snakker med barnet om situasjonen.  

Information in other languages