Har du spørsmål eller er du bekymret?

Opplever du større bekymringer i disse dager?

Enhet psykisk helse og rus har opprettet en kontakttelefon og vi er tilgjengelige for en prat med deg som kanskje opplever økt bekymring, engstelse eller ensomhet.
Målet med tilbudet er en veiledende prat om hva du kan gjøre for å mestre hverdagen.
Kontakttelefon 480 59 244 kl 9-15. 

Har du spørsmål om koronasituasjonen?

Barn og unge som trenger noen å snakke med

Mange barn er urolige og kanskje litt engstelige og har mange spørsmål det ikke alltid er så enkelt å svare på. Dessuten kan det være ekstra vanskelig å svare hvis man selv synes det er skummelt akkurat nå.
Lenker til nettsider med informasjon om hvordan vi snakker sammen om koronasituasjonen, og chattetjenester for barn og unge.