Informasjon for næringslivet

Oppdatert 13. mai 2020

Smittevern - særskilt om håndtering av kø

Campingplasser

Kompensasjonsordning for næringslivet

Bedrifter med omsetningsfall som følge av virusutbruddet på minst 20 % i mars 2020 og/eller minst 30 % i april og mai 2020 kan søke tilskudd via nettsiden Kompensasjonsordning for nærlingslivet

Koronasituasjonen for næringsdrivende

Koronaepidemien er en krevende situasjon for næringsdrivende i Grimstad kommune, som ellers i landet. Et par punkter å tenke spesielt på nå:

  • Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte. Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
  • Skaff deg en oversikt over regnskaps- og likviditetssituasjonen.
    Likviditet er avgjørende. Hvor lenge kan du holde driften i gang? Hva kan du evt redusere eller utsette? Er det iverksatt tiltak som kan hjelpe deg? Bør du kontakte banken for å avhjelpe situasjonen?
    Mange bedrifter er også nødt til å permittere ansatte, se evt NAV sin informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer
    NAV har i disse dager stor pågang på telefonen. Det anbefales derfor at man først forsøker å få svar via deres chatbot (mellom kl 9.00-14.30 kan du bli satt videre til en veileder hvis det er behov for det). 
    Lenke til chatboten

Finansielle hjelpemidler kanaliseres primært gjennom tiltakspakker på nasjonalt og til dels regionalt nivå. Vi vil likevel hjelpe vårt næringsliv på best mulig måte. Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du ta kontakt med:

Næringssjef Bodil Slettebø  
Mobil 997 96 360
E-post bodil.slettebo@grimstad.kommune.no                                                                                     

Turistsjef Anne Elisabeth Jensen
Mobil 926 97 610
E-post Anne.Elisabeth.Jensen@grimstad.kommune.no

Nyttige lenker for næringsdrivende og arbeidsgivere

Søndagsåpne butikker

På bakgrunn av nasjonale føringer som er oversendt til kommunene skal søndagsåpne butikker følge ordinære regelverk, og det tillates ikke å benytte utvidet salgsareal på søndager.
Søndagsåpne matbutikker oppfordres til å være særskilt oppmerksom på smittevernhensyn i små matbutikker, for eksempel ved begrensninger i antall kunder som får adgang til butikken samtidig og ivaretakelse av gode hygienetiltak.