Informasjon for næringslivet

Oppdatert 13. mai 2020

Slik gjenåpnes Norge gradvis

Se oversikt på nettsidene til Grimstad Næringsforening

Campingplasser

24. april: Grimstad kommune gleder seg over at campingplassene igjen kan få ønske sine gjester velkommen. Det har vært etterspurt gode råd for å opprettholde de smitteverntiltak som er nødvendige for å følge nasjonale føringer og gi trygghet til de som ønsker å besøke campingplassen. 

Grimstad kommune viser i første omgang til NHO reiselivs bransjestandard. Det er også fra Agder meldt inn til FHI et behov for en veileder for å sikre best mulig smittevern på campingplasser, og Grimstad kommune avventer en tilbakemelding fra FHI på henvendelsen. Kommuneoverlegen vil ta kontakt etter hvert med den enkelte campingplass for konkrete veiledning på stedet. I denne omgang presiserer vi de allmenne reglene for smittevern og gir følgende råd:

 • 2 meter avstand mellom folk
 • Ikke mer enn 5 personer samlet
 • Sikre mulighet for håndvask
 • Vurdere å holde sanitæranlegg stengt med mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre smitte

Grimstad kommune kommer med ny informasjon så snart den foreligger.

17. april 2020: Regjeringen opphever det nasjonale hytteforbudet fra mandag 20. april. Formannskapet i Grimstad kommune vedtok 26. mars de samme regler for camping, som for hytter. Dermed blir dette også opphevet fra mandag 20. april.

Grimstad kommune følger de rådende nasjonale råd og tiltak. Dette medfører at det fra 20. april ikke vil være ulovlig for hyttefolket å overnatte i Grimstad, eller på campingplasser. Regjeringen uttaler at det fortsatt er viktig å begrense unødvendige fritidsreiser for å holde smitten nede.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Bedrifter med omsetningsfall som følge av virusutbruddet på minst 20 % i mars 2020 og/eller minst 30 % i april og mai 2020 kan søke tilskudd via nettsiden Kompensasjonsordning for nærlingslivet

Koronasituasjonen for næringsdrivende

Koronaepidemien er en krevende situasjon for næringsdrivende i Grimstad kommune, som ellers i landet. Et par punkter å tenke spesielt på nå:

 • Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte. Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
 • Skaff deg en oversikt over regnskaps- og likviditetssituasjonen.
  Likviditet er avgjørende. Hvor lenge kan du holde driften i gang? Hva kan du evt redusere eller utsette? Er det iverksatt tiltak som kan hjelpe deg? Bør du kontakte banken for å avhjelpe situasjonen?
  Mange bedrifter er også nødt til å permittere ansatte, se evt NAV sin informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer
  NAV har i disse dager stor pågang på telefonen. Det anbefales derfor at man først forsøker å få svar via deres chatbot (mellom kl 9.00-14.30 kan du bli satt videre til en veileder hvis det er behov for det). 
  Lenke til chatboten
  Vurder om det er andre måte du kan nå kunder og sikre inntekter på. Her er noen eksempler fra NHO Reiseliv på hvordan restaurant- og serveringsbransjen tar kreative korona-grep

Kommunen har dessverre ikke så mange finansielle hjelpemidler å bistå med – de kommer primært gjennom tiltakspakker iverksatt på nasjonalt og muligens regionalt nivå. Vi vil likevel hjelpe vårt næringsliv på best mulig måte. Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du ta kontakt med:

Næringssjef Bodil Slettebø  
Mobil 997 96 360
E-post bodil.slettebo@grimstad.kommune.no                                                                                     

Turistsjef Anne Elisabeth Jensen
Mobil 926 97 610
E-post Anne.Elisabeth.Jensen@grimstad.kommune.no

Nyttige lenker for næringsdrivende og arbeidsgivere

Søndagsåpne butikker

På bakgrunn av nasjonale føringer som er oversendt til kommunene skal søndagsåpne butikker følge ordinære regelverk, og det tillates ikke å benytte utvidet salgsareal på søndager.
Søndagsåpne matbutikker oppfordres til å være særskilt oppmerksom på smittevernhensyn i små matbutikker, for eksempel ved begrensninger i antall kunder som får adgang til butikken samtidig og ivaretakelse av gode hygienetiltak.