Informasjon for næringslivet

Kommunal kompensasjonsordning

Grimstad kommune har fått tildelt 3 159 000 kr til kommunal kompensasjonsordning. Utlysningen publiseres på våre nettsider og i regionalforvaltning.no onsdag 19. januar.

Se utlysningstekst

Koronaordninger i forbindelse med nye smitteverntiltak

Regjeringen forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende. Følgende ordninger forlenges ut januar 2022:

Oppdatert oversikt over økonomiske støtteordninger for næringsliv, kultur, idrett og frivillighet og arbeidstakere
Flere tiltak for økonomisk trygghet

Aktuelle støtteordninger

 • Kompensasjonsordning for næringslivet
  Søknadsfrist for perioden september-oktober 2021 er 15. desember 2021.
  Mer informasjon: Kompensasjonsordning (brreg.no)

  Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører. Men kravet til omsetningsfall vil bli noe mildere, siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Dette forutsetter nødvendig godkjenning av ESA.
  (Kilde: Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak)
   
 • Kommunal kompensasjonsordning
  Det er varslet at kommunene vil få tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning. Grimstad kommune vil følge dette opp og legge ut mer informasjon snarest mulig.
  (Kilde: Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak)
   
 • Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet
  Regjeringen har varslet at disse vil bli forlenget ut første halvår neste år.
  (Kilde: Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak)
   
 • Stimuleringsordningene for kultursektoren
  Dette innebærer at arrangører av allerede planlagte konserter ol. i desember som må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på arrangementet vil kunne søke ordningen og få eventuell støtte utbetalt i ettertid. Ordningen gjelder fra 8. desember. 
  (Kilde: Regjeringen med stumuleringsordninger for kultursektoren)

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland - ordinære fondsmidler

Formålet med næringsfondet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Sysselsetting og verdiskaping er viktige kriterier ved vurdering av søknader. 
Mer informasjon og lenke til elektronisk søknadsskjema.

Veiledere

 • Trygg servering
  Veileder for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter,  gjeldende fra og med 9. desember 2021.
 • Trygg overnatting
  Veileder for håndtering av smitteverntiltak ved norske hotell- og overnattingsbedrifter oppdatert per 10. desember 2021.

Kontaktinformasjon Grimstad kommune

Næringssjef Bodil Slettebø  
Mobil 99 79 63 60
E-post bodil.slettebo@grimstad.kommune.no