Smittestatus

Oppdatert 27.11.2020, kl 10:27. Siden oppdateres daglig, eller oftere ved større endringer.

Smittesituasjon ved Grimstad ungdomsskole

Alle elever og ansatte ved Grimstad ungdomsskole gikk i karantene fra tirsdag kveld, da en av skolens medarbeidere har testet positiv på Covid-19. Skolen vil være fysisk stengt og ha digital undervisning inntil videre. Det er så langt ikke mottatt positive prøver. Les mer

Aktive tilfeller

Personer i isolasjon: 4
Personer i karantene: 116
 

Antall påviste tilfeller av smitte totalt: 28
Antall døde som følge covid-19: 0

Definisjoner

Personer i isolasjon har fått påvist smitte med koronaviruset - eller er isolert som følge av sterk mistanke om smitte. Personer i karantene viser kun de som er pålagt karantene av Grimstad kommunes smittesporingsteam. Tallet inkluderer ikke dem som er satt i karantene av f.eks fastleger eller de som går i selvpålagt karantene.

Siste smittetilfeller

  • Søndag 22.11.2020: Mann, 40-49 år. Kjent smittevei, importsmitte.
  • Onsdag 18.11.2020: Kvinne, 20-29 år. Kjent smittevei.

Smittet siste ti uker

Smittet totalt

Mer informasjon

For mer informasjon kan du kontakte:

Kommuneoverlege
Vegard Vige
992 62 690

Ass. kommuneoverlege
Sturla Aam-Quabeck
468 11 045

Kommunikasjonssjef
Petter N. Toldnæs
922 11 995

Gjeldende forordninger

Krav om munnbind (oppdatert 20.11.2020)

Krav om bruk av munnbind fortsetter i to uker til. Hensikten med bruk av munnbind er å beskytte brukerne mot potensiell smitte fra ansatte, og det gjelder for sykehjem, omsorgsboliger, habiliteringstjenesten og hjemmesykepleie. Det gjelder ikke for tjenester som kan gis der det er mulig å holde minst 1 meters avstand.

For noen tjenester innen habilitering, psykisk helse og rus, kan det være nødvendig å gjøre individuelle vurderinger, så bruk av munnbind ikke skaper en uro og bekymring som kan være til skade for hensikten med tjenesten.

For hjemmetjenestene og andre som går inn og ut av ulike brukeres hjem, anbefales bruk av type I-munnbind, som tas på i det man skal inn til brukeren, og tas av og kasseres når man forlater brukere. På institusjonene, HDO og andre steder der munnbindet skal brukes over noe tid, brukes ordinære type II-munnbind som kan brukes i inntil 3 timer, der det er viktig at munnbindets utside ikke berøres.

Avdelingsledere og gruppeansvarlige ser til at bruken skjer forsvarlig.