Smittestatus

Oppdatert 25.02.2021, kl 14:00.

Status i tall

Personer i isolasjon: 10
Personer i karantene: 14
Personer i innreisekarantene: 97

Påviste tilfeller siden mars 2020: 74
Antall døde: 0

Påbegynte vaksinerte: 1.302
Ferdig vaksinerte: 440
Antall registrerte for vaksine: 7.000

Definisjoner

Personer i isolasjon har fått påvist smitte med koronaviruset - eller er isolert som følge av sterk mistanke om smitte.

Personer i karantene viser kun de som er pålagt karantene av Grimstad kommunes smittesporingsteam. Tallet inkluderer ikke dem som er satt i karantene av f.eks fastleger eller de som går i selvpålagt karantene.

Siste smittetilfeller

 • Torsdag 25.2021: Mann 30-39 år. Ukjent smittevei.
 • Torsdag 25.2021: Mann 20-29 år. Ukjent smittevei.
 • Torsdag 25.2021: Mann 20-29 år. Kjent smittevei.
 • Torsdag 25.2021: Mann 20-29 år. Kjent smittevei.
 • Onsdag 23.2.2021: Mann 50-59 år. Kjent smittevei.
 • Mandag 22.2.2021: Kvinne 50-59 år. Kjent smittevei.
 • Søndag 21.2.2021: Mann 39-39 år. Ukjent smittevei.

<

  Mer informasjon 

  Kommuneoverleger
  Vegard Vige
  Sturla Aam-Quabeck

  Vakttelefon: 476 29 120

  Vakttelefonen kommuneoverlege er forbeholdt presse og akutte telefoner.

  Kommunikasjonssjef
  Petter N. Toldnæs
  922 11 995

  Gjeldende forordninger

  Krav om munnbind

  Krav om bruk av munnbind fortsetter. Hensikten med bruk av munnbind er å beskytte brukerne mot potensiell smitte fra ansatte, og det gjelder for sykehjem, omsorgsboliger, habiliteringstjenesten og hjemmesykepleie. Det gjelder ikke det er mulig å utføre tjenester og holde minst 1 meters avstand.

  For noen tjenester innen habilitering, psykisk helse og rus kan det være nødvendig å gjøre individuelle vurderinger. Hvis bruk av munnbind skaper uro og bekymring, og går ut over den tjenesten som skal gis, må det vurderes om det er hensiktsmessig å ikke bruke munnbind.

  For hjemmetjenestene, og andre som går inn og ut av ulike brukeres hjem, anbefales bruk av type I-munnbind. Munnbindene tas på i det man går inn til brukeren, og tas av og kasseres når man forlater brukere.

  På institusjonene, heldøgns omsorgsboliger og andre steder der munnbindet skal brukes over noe tid, brukes ordinære type II-munnbind. Dette er munnbind som kan brukes i inntil 3 timer. Det er viktig at munnbindets utside ikke berøres.

  Avdelingsledere og gruppeansvarlige skal sørge for at bruk av munnbind skjer forsvarlig.

  Rutine for å ta med beboere på tur, utflukt eller permisjon

  Rutine for å ta beboere med på tur, utflkt eller permisjon (PDF, 816 kB)