Tiltak i helse- og omsorgssektoren

Besøk på institusjoner

Fra 18. mai legges det til rette for utendørs besøk på våre institusjoner.
Fra 25. mai åpnes det opp for innendørs besøk i eget besøksrom. 

Rutiner for besøk ved institusjonene: 

Private hjem i omsorgsboliger mv

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.

Informasjon til pårørende

Lenke til informasjon for deg som er pårørende

Kommunenes ansvar for feriegjester under pandemien

Se informasjon fra fylkesmannen i Agder

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen: Følger opp nyfødte – unngår hjemmebesøk, men tilbyr konsultasjon på helsestasjonen– tolk ved behov.
Gjennomfører barnevaksinasjonsprogrammet; v/ 6 uker, 3, 5, 12 og 15 måneder.
Vi tilbyr 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier, syn- og hørselsundersøkelse til 4-åringer
Individuell oppfølging av barn, unge og familier med spesielle behov.
Coronavirus COVID-19 - information in other languages

Helsestasjon for ungdom er nå åpnet på torsdager igjen fra kl 17 til kl 20 frem til sommeren, men fortsatt med redusert kapasitet og uten lege til stede.

Vi tar bare imot forhåndsbestilte avtaler og ikke drop-in. Henvendelser angående prevensjon og testing/behandling av seksuelt overførbare sykdommer vil bli prioritert. Kontakt oss på telefon 994 2 0680 eller ring Grimstad helsestasjon på telefon 37 25 03 86.

Forholdsregler ved helsestasjonen

På grunn av koronaviruset, og av hensyn til andre brukere, ønsker vi at personer med symptomer som feber, hoste eller sår hals venter med å komme til helsesykepleier og jordmor til symptomene har gått over.
I tiden som kommer vil vi også be alle våre besøkende om å bruke hånddesinfeksjon idet de kommer til helsestasjonen.
Av hensyn til smitte vil vi ikke håndhilse på våre brukere, men vi håper likevel at alle som kommer til oss vil oppleve å bli møtt på en god måte!

På grunn av viruset kan vi dessverre også ha noe redusert kapasitet hos oss, og det kan være aktuelt med omdisponering av ansatte på kort varsel. Dette vil føre til endring og eventuelt avbestilling av avtaler. 
Helsesykepleier og jordmortjenesten tilbyr ikke testing for koronavirus. Ta kontakt med din fastlege dersom du har symptomer.

Det vil inntil videre ikke gjennomføres gruppetilbud, Åpen helsestasjon eller trilleturer. Vi vil komme med ny informasjon når dette endres.
Alle er velkomne til å kontakte helsestasjonen på telefon,- vi vil ha ekstra bemanning for å kunne møte henvendelser på best mulig måte ut ifra dagens situasjon.

Kun én eller begge foreldre følger barn til timen, ikke besteforeldre!

Skolehelsetjenesten

For tiden er det helsesykepleier på hver barneskole, men med redusert tilbud fordi vi også er satt til å jobbe i testlab/luftveisklinikk. Alle elever får kontakt, men ikke i like stor grad som tidligere. 

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finnes under hver enkelt skole. Vi ber om forståelse at man ikke kan besvare alle henvendelser fortløpende. Helsesykepleier ringer tilbake. Ta eventuelt kontakt med Grimstad helsestasjon. Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen - telefon 116 111. Det samme gjelder telefonen til Metal helses - telefon 116 123.

Følg gjerne Grimstad helsestasjon på Facebook og Instagram.  

Jordmor

På grunn av koronaviruset må jordmortjenesten begrense antall konsultasjoner med oppmøte på helsestasjonen. Konsultasjoner vil hovedsakelig bli gjennomført per telefon. 

  • Den gravide, med avtale hos jordmor vil bli kontaktet i forkant av konsultasjon.
  • Av hensyn til brukere og ansatte ønsker vi ikke gravide at med forkjølelsesymptomer, feber, sår hals eller hoste møter til konsultasjon
  • Bare den gravide skal møte til time hos jordmor.

Jordmortjenesten vil gjøre individuelle vurderinger mht til hvilke gravide som skal ha konsultasjoner eller telefonkonsultasjoner. 
Dersom timen din blir avbestilt eller utsatt, ta kontakt igjen for ny time.  

Vi henstiller alle gravide til å følge med på hjemmesiden til folkehelseinstituttet.
Alle er velkomne til å kontakte helsestasjonen på telefon nr: 37 25 03 86 - en jordmor vil ta kontakt med deg så snart hun har mulighet.

Familiesenteret

Alle kurs- og gruppetilbud avlyses. Ellers aktivitet som vanlig, men personer som har vært på reise eller har symptomer på sykdom bes henvende seg på telefon 37 25 06 15 eller e-post. NB! Ikke send sensitiv informasjon i e-post.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten produserer mat til institusjonene og hjemmeboende som vanlig. Mat til hjemmeboende blir kjørt ut, men det gjøres noen tiltak for å hindre smittespredning. Maten blir kun levert inn i hjemmet dersom mottaker ikke kan ta imot maten ved døren.

Kommunens kantinedrift 

Kantinedriften er stengt for andre enn ansatte. Det er meget begrenset kantinedrift.

Jobbsentralen

Jobbsentralen har stengt ned de fleste aktiviteter. Det er kun noen begrensede oppgaver som opprettholdes. Det er tett kontakt med NAV for å sikre at brukerne beholder livsoppholdsstønad dersom de blir permittert.

Dagsenter

Dagsentrene på Berge gård senter, Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter er stengt. 
Vi vil så langt som mulig prøve å omdisponere personell slik at brukerne kan få deltjenester i egne hjem i kombinasjon med hjemmetjenester.

Aktivitetshuset på Dømmesmoen har begrenset tilbud til brukerne.Det er gjort direkte avtale med brukerne som kan møte opp på Aktivitetshuset. 
Andre brukere oppholder seg hjemme eller i bofellesskap til ny informasjon blir gitt. 

Varmtvannsbassenget på Berge gård senter

Varmtvannsbassenget på Berge gård senter er stengt ut vårsemesteret 2020 pga koronasituasjonen.

Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi kan fra 20. april  igjen møte pasientene sine, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen 
Veileder fra Helsedirektoratet med grunnleggende krav til smittevern

Innsatsteamet

Innsatsteamet har vanlig drift på lik linje med hjemmetjenesten og forsetter med rehabiliteringsarbeidet.

Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder er et fylkeskommunalt ansvar.
Se informasjon på nettsidene til Agder fylkeskommune.