Tiltak i helse- og omsorgssektoren

Til besøkende på våre institusjoner

Alle besøkende til våre institusjoner bes bruke munnbind.
Se nasjonale tiltak

Vi minner også om at grunnleggende smittevernrutiner gjelder:

  • Ikke kom på besøk hvis du er syk eller har luftveissymptomer
  • Vær nøye med håndhygiene

Takk for samarbeidet med å forebygge smitte.