Tiltak i helse- og omsorgssektoren

Besøk på institusjoner

Fra 18. mai ble det lagt til rette for utendørs besøk på våre institusjoner.
Fra 25. mai ble det åpnet opp for innendørs besøk i eget besøksrom. 

Rutiner for besøk ved institusjonene: 

Private hjem i omsorgsboliger mv

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er å anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.

Sommergjester med oppfølgning fra hjemmetjenesten

Informasjonsskriv til sommergjester (PDF, 372 kB)

Informasjon til pårørende

Lenke til informasjon for deg som er pårørende

Kommunenes ansvar for feriegjester under pandemien

Se informasjon fra fylkesmannen i Agder

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen: Normal drift. Vi har dessverre ikke tilbud om gruppekonsultasjoner eller åpen helsestasjon.  Dette håper vi på å komme i gang med igjen fra høsten av.
Trilleturer starter opp fra høsten, tirsdager kl 11 (tidligere var trilleturene på torsdager). Følg oss gjerne på Instragram og facebook for fortløpende informasjon.
Alle er velkomne til å kontakte helsestasjonen på telefon.

Helsestasjon for ungdom er nå åpnet på torsdager igjen fra kl 17 til kl 20 frem til sommeren, men fortsatt med redusert kapasitet og uten lege til stede.

Vi tar bare imot forhåndsbestilte avtaler og ikke drop-in. Henvendelser angående prevensjon og testing/behandling av seksuelt overførbare sykdommer vil bli prioritert. Kontakt oss på telefon 994 2 0680 eller ring Grimstad helsestasjon på telefon 37 25 03 86.

Forholdsregler ved helsestasjonen

På grunn av koronaviruset, og av hensyn til andre brukere, ønsker vi at personer med symptomer som feber, hoste eller sår hals venter med å komme til helsesykepleier og jordmor til symptomene har gått over.
I tiden som kommer vil vi også be alle våre besøkende om å bruke hånddesinfeksjon idet de kommer til helsestasjonen.
Av hensyn til smitte vil vi ikke håndhilse på våre brukere, men vi håper likevel at alle som kommer til oss vil oppleve å bli møtt på en god måte!

Helsesykepleier og jordmortjenesten tilbyr ikke testing for koronavirus. Ta kontakt med din fastlege dersom du har symptomer.

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finnes under hver enkelt skole. Ta eventuelt kontakt med Grimstad helsestasjon. Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen - telefon 116 111. Det samme gjelder telefonen til Metal helses - telefon 116 123.

Følg gjerne Grimstad helsestasjon på Facebook og Instagram.  

Jordmor

  • Av hensyn til brukere og ansatte ønsker vi ikke gravide at med forkjølelsesymptomer, feber, sår hals eller hoste møter til konsultasjon
  • Svangerskapskurs i august utgår. Mulig det blir kurs i november. Snakk med din jordmor.

Jordmortjenesten vil gjøre individuelle vurderinger mht til hvilke gravide som skal ha konsultasjoner eller telefonkonsultasjoner. 
Dersom timen din blir avbestilt eller utsatt, ta kontakt igjen for ny time.  

Vi henstiller alle gravide til å følge med på hjemmesiden til folkehelseinstituttet.
Alle er velkomne til å kontakte helsestasjonen på telefon nr: 37 25 03 86 - en jordmor vil ta kontakt med deg så snart hun har mulighet.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten produserer mat til institusjonene og hjemmeboende som vanlig. Mat til hjemmeboende blir kjørt ut, men det gjøres noen tiltak for å hindre smittespredning. Maten blir kun levert inn i hjemmet dersom mottaker ikke kan ta imot maten ved døren.

Kommunens kantinedrift 

Kantinedriften er stengt for andre enn ansatte. Det er meget begrenset kantinedrift.

Dagsenter

Fra 15. juni 2020 vil dagsenteret på Feviktun og dagsenteret på Frivolltun begynne en forsiktig gjenåpning. For å sikre at vi kan drifte forsvarlig og etter forskriftene, vil det i sommer være åpent for inntil fem brukere per dag. Det vil vurderes om det er mulig å åpne opp for flere brukere til høsten.
Dagsenteret ved Berge gård senter er stengt inntil videre. 

Aktivitetshuset på Dømmesmoen har begrenset tilbud til brukerne. Det er gjort direkte avtale med brukerne som kan møte opp på Aktivitetshuset.
På grunn av smittevernreglene, som setter flere begrensinger, er det ikke mulig å gi et tilbud til flere brukere per dags dato 11/6-20). Vi vil åpne opp Aktivitetshuset for flere brukere så snart dette lar seg gjøre.

Varmtvannsbassenget på Berge gård senter

Varmtvannsbassenget på Berge gård senter er stengt ut vårsemesteret 2020 pga koronasituasjonen.

Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi har tatt imot pasienter fra 20. april 2020.

Innsatsteamet

Innsatsteamet har vanlig drift på lik linje med hjemmetjenesten og forsetter med rehabiliteringsarbeidet.

Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder er et fylkeskommunalt ansvar.
Se informasjon på nettsidene til Agder fylkeskommune.