Tiltak i helse- og omsorgssektoren

Besøk på institusjoner og i omsorgsboliger

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter ved sykehjemmene på Frivolltun og Feviktun. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel. Vi anbefaler også at besøkende til omsorgsboliger følger de samme retningslinjene.

Rutiner for besøk ved institusjonene: 

Rutiner for besøk i omsorgsboliger

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger og lignende, som er å anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.

Hjemmesykepleie for gjestepasienter sommeren 2021

Har du hjemmesykepleietjenester i hjemkommunen din, og ønsker å tilbringe tid i Grimstad i sommer? Dersom du søker om hjemmesykepleietjenester i Grimstad, ber vi deg levere bevis på at du er vaksinert.

Dersom du ikke er vaksinert, ber vi om at du tar en koronatest så snart som mulig etter at du har kommet til Grimstad.

Informasjon til pårørende

Lenke til informasjon for deg som er pårørende

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen

På grunn av smitterestriksjoner har vi noe redusert helsestasjonsprogram. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du snakke med din faste helsesykepleiere eller se vår nettside

Trilleturer starter opp fra høsten, tirsdager kl 11 (tidligere var trilleturene på torsdager). Følg oss gjerne på Instragram og Facebook for fortløpende informasjon.
Alle er velkomne til å kontakte helsestasjonen på telefon.

Forholdsregler ved helsestasjonen

På grunn av koronaviruset, og av hensyn til andre brukere, ønsker vi at personer med symptomer som feber, hoste eller sår hals venter med å komme til helsesykepleier og jordmor til symptomene har gått over.
I tiden som kommer vil vi også be alle våre besøkende om å bruke hånddesinfeksjon idet de kommer til helsestasjonen.
Av hensyn til smitte vil vi ikke håndhilse på våre brukere, men vi håper likevel at alle som kommer til oss vil oppleve å bli møtt på en god måte!

Helsesykepleier og jordmortjenesten tilbyr ikke testing for koronavirus. Ta kontakt med din fastlege dersom du har symptomer.

Helsestasjon for ungdom

Du finner oppdatert informasjon på siden til Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finnes under hver enkelt skole. Ta eventuelt kontakt med Grimstad helsestasjon. Vi minner om at alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen - telefon 116 111. Det samme gjelder telefonen til Metal helses - telefon 116 123.

Følg gjerne Grimstad helsestasjon på Facebook og Instagram.  

Jordmor

  • Av hensyn til brukere og ansatte ønsker vi ikke at den gravide eller deres partner møter til konsultasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber, sår hals eller hoste. 
  • Av hensyn til smitte ønsker jordmortjenesten færrest mulig personer ved oppmøte konsultasjon. Partner er velkommen.
  • Svangerskapskurs gjennomføres som normalt i 2021. For påmelding ta kontakt med din jordmor.
  • Ammetime gjennomføres 1 gang per måned i 2021. For påmelding ta kontakt med din jordmor. 

Jordmortjenesten følger gjeldende smittevernregler og tilstreber så langt det er mulig å gjennomføre oppmøte konsultasjoner, men i perioder kan det også være aktuelt med telefonkonsultasjoner.

Dersom din time blir avbestilt eller utsatt, ta kontakt for ny time.

Vi oppfordreralle gravide til å følge med på hjemmesiden til folkehelseinstituttet.

Alle er velkommen til å kontakte helsestasjonen på telefon nr: 37 25 03 86. En jordmor vil ta kontakt med deg så snart hun har mulighet.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten produserer mat til institusjonene og hjemmeboende som vanlig. Mat til hjemmeboende blir kjørt ut, men det gjøres noen tiltak for å hindre smittespredning. Maten blir kun levert inn i hjemmet dersom mottaker ikke kan ta imot maten ved døren.

Kommunens kantinedrift 

Kantinedriften er stengt for andre enn ansatte. Det er meget begrenset kantinedrift.

Dagsenter

Dagsenteret på Feviktun og dagsenteret på Frivolltun er åpne. Det vil fortløpende vurderes hvor mange som kan benytte tilbudet på samme tid.
Dagsenteret ved Berge gård senter åpnet i oktober opp et midlertidig dagenseter  for hjemmeboende som ikke bor på Berge gård senter. Det midlertidige dagsenteret holder til i Føreids gate (tidligere Grimstad barnehage). 

Aktivitetshuset på Dømmesmoen 
I forbindelse med epidemien har tilbudet på aktivitetshuset vært redusert. Fra 2. november 2020, vil det så langt det lar seg gjøre åpnes opp for alle brukere som har vedtak om tilbud på aktivitetshuset.

Varmtvannsbassenget på Berge gård senter

Varmtvannsbassenget på Berge gård senter er midlertidig stengt.