Korona: Informasjon til pårørende

Pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Dersom du som pårørende står i krevende omsorgsoppgaver på grunn av stengte dag- eller kveldsaktivitetstilbud for hjemmeboende, kan du ta kontakt med avdelingen der din nærmeste mottar tjenester, for samtale og støtte.

Pårørende til person med demens

Dersom du er pårørende til en person med demens, kan du kontakte demenskoordinator.

Pårørende til person med kreft/lindrende diagnoser

Dersom du er pårørende til person med kreft/lindrende diagnoser kan du kontakte kreftkoordinator.

Hjelp til deg som er pårørende

Frivilligsentralen kan kontaktes for hjelp til deg som er pårørende

Grimstad kommune har en egen nettside for pårørende. Her kan du finne  informasjon om pårørendeorganisasjoner og hjelpetelefoner. 
Lenke til pårørendeside

Følg helserådene og unngå smittespredning

Grimstad kommune ønsker å minne om  rådene fra Folkehelseinstituttet og at disse overholdes for å hindre smittespredning. Sammen kan vi unngå smitteutbrudd hos våre pasienter.  

Hold kontakten og reduser ensomhet

Vi anbefaler derfor  pårørende om å begrense besøk hos pasientene  og heller  ta i bruk digitale verktøy som Facetime, Google Duo, KOMP eller lignende  for å holde kontakten og forhindre ensomhet.  For dem som har anledning til det, så er det fint å møtes utendørs. 

Praktisk hjelp

Dersom pasienten trenger hjelp til å handle eller andre praktiske gjøremål, bør dette begrenses slik at bare noen få (i familien) utfører dette.

Dersom du som pårørende ønsker informasjon om tjenesten som gis din nærmeste, ta kontakt med den aktuelle avdelingen. Her vil du vil komme i kontakt med pleier som har kjennskap til hjelpen som gis din nærmeste.