Rutine for å ta med beboer på tur

For å unngå smittespredning er det viktig at følgende tiltak følges: 

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål før besøkende kan komme på besøk:

 • Føler du deg syk?
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer?
 • Har du vært i kontakt med kjent covid-19-smitte?
 • Sitter du i karantene for mulig covid-19 smitte eller på grunn av utenlandsreise?

Avdelingen må ta stilling til om det passer å ta beboer med på tur ut fra funksjonsnivå, og om det er mulig å følge smittevernreglene. Det viktigste hensynet er risikoen for at beboer tar med seg smitte inn på sykehjemmet. Kontakt avdelingen for å avtale tidspunkt og betingelser for utflukten.

Betingelser for utflukten

 • Pårørende kan forsikre at smittevernhensynene ivaretas under hele utflukten
 • Pårørende gis god smittevernveiledning på forhånd fra avdelingen
 • Ingen av de som beboeren kommer til å møte er syke
 • Beboer returnerer umiddelbart om noen av familien kan være i ferd med å utvikle sykdom
 • Om beboeren blir syk, så må det umiddelbart tas kontakt med sykehjemmet på telefon for å avtale oppfølging
 • Antall personer beboeren skal treffe må være lavest mulig – og sykehjemmet må få beskjed om hvem og hvor mange
 • 1 meters avstand overholdes av alle, hele tiden, så langt det er mulig
 • Unntaket er en person som kan gi beboeren den nødvendige hjelp under utflukten
 • God hånd- og hostehygiene må overholdes av alle
 • Tidspunktet for beboerens retur avtales med avdelingen
   
 • Pleier informerer pårørende om rutinene på forhånd
 • Pleier er ansvarlig for å levere ut informasjonsskriv om utflukt
 • Pleier er ansvarlig for å se til at beboer vasker/spriter hender før og etter utflukt
 • Pleier er tilgjengelig per telefon under utflukten for eventuelle spørsmål

Pårørende må varsle sykehjemmet eller omsorgsboligen hvis de blir syke innen 48 timer etter utflukten.