Rutiner ved besøk innendørs

Oppdatert 10. august 2020.

For å unngå smittespredning er det viktig at følgende tiltak følges: 

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål før besøkende kan komme på besøk:

 • Føler du deg syk?
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer? Hoste, tung pust, feber, sår hals, tap av smak- og luktesans eller diare med ukjent årsak?
 • Har du vært i kontakt med kjent koronasmittet de siste 10 dagene?
 • Har du vært i utlandet (uansett land, også grensehandel) de siste 10 dagene?

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, kan ikke personen komme på besøk.

Kontakt avdelingene for avtale om besøk. 

 • Feviktun bo- og omsorgssenter
  1A: telefon 372 50 725
  2A: telefon 372 50 726
  1B: telefon 372 50 724
  2B: telefon 372 50 720
 • Frivolltun bo- og omsorgssenter
  Bregen: 905 14 923
  Ferm: 902 23 758
  Gullregn: 916 17 906
  Hvis dere ønsker å benytte besøksrommet i 1. etasje, vennligst ring 37 25 78 20 mandag til fredag, for å gjøre en avtale.

Slik foregår besøket

 • Besøket skal foregå på anvist besøksrom, eller – aller helst – ute når været tillater
 • Det skal være en meter avstand mellom beboer og besøkende til enhver tid
 • Vi oppfordrer til begrenset antall besøkende av gangen grunnet smittevern og areal
 • Husk å vaske/sprite hendene før og etter besøket
 • Når pasient har behov for rullestol må berøringspunkter (håndtak mm) vaskes av etter besøket
 • Hvis besøkende har med mat må alle vaske hendene før maten serveres og inntas.
 • Besøkende skal følges til og fra anvist besøksrom og skal ikke oppholde seg i fellesareal (stue, kjøkken, korridor) på sykehjemmet
   
 • Pleier informerer besøkende om rutinene før de kommer
 • Pleier er ansvarlig for å levere ut informasjonsskriv «Rutiner for besøk innendørs»
 • Pleier er ansvarlig for at rutinen blir fulgt
 • Pleier er ansvarlig for å se til at beboer vasker/spriter hender før og etter besøk
 • Pleier er tilgjengelig under besøket
 • Pleier desinfiserer stol, bord, vannkran, toalett, dørhåndtak og andre kontaktpunkter umiddelbart etter besøket
 • Besøkslogg føres

Pårørende må varsle sykehjemmet eller omsorgsboligen hvis de blir syke innen 48 timer etter besøk