Rutiner ved besøk på Berge gård senter

For å unngå smittespredning er det viktig at følgende tiltak følges: 

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål før besøkende kan komme på besøk:

 • Føler du deg syk?
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer?
 • Har du vært i kontakt med kjent covid-19-smitte?
 • Sitter du i karantene for mulig covid-19-smitte?
 • Har du vært på utenlandsreise de siste 14 dagene?

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, kan ikke personen komme på besøk.

Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs.
Husk logg, håndvask og avstand

Dersom du ønsker å besøke beboere i leiligheten, kan du ringe følgende nummer:
Bergetun - telefon: 416 22 350
Berge gård:

 • Avdeling A - telefon 945 27 190
 • Avdeling C - telefon 905 74 411
 • Avdeling D - telefon 416 21 882

Besøk inne på Bergetun og Berge gård

 • Gå inn verandadør i 1. etasje.(for dem som har det)
 • Ta kontakt med pleier på telefon og bli låst inn hoveddøra dersom du ikke kommer inn.
  Unngå unødig opphold i ganger.
  Fellesarealer er stengt for besøkende.

Husk

 • vask/sprite hendene før og etter besøket
 • hold minst 1 meters avstand.
 • følg  smittevernregler når det gjelder hosting, nysing osv
 • Fyll ut besøkslogg som ligger i leiligheten. Dette er viktig for en eventuell sporing av smitte.

Pårørende må gi beskjed til Berge gård  hvis de blir syke innen 48 timer etter besøket.