Rutiner ved besøk på GROM

For å unngå smittespredning er det viktig at følgende tiltak følges: 

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål før besøkende kan komme på besøk:

 • Føler du deg syk?
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer? Hoste, tung pust, feber, sår hals, tap av smak- og luktesans eller diare med ukjent årsak?
 • Har du vært i kontakt med kjent koronasmittet de siste 10 dagene?
 • Har du vært i utlandet (uansett land, også grensehandel) de siste 10 dagene?

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, kan ikke personen komme på besøk.

Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs.

Husk logg, håndvask og avstand

Dersom du ønsker å besøke beboere i leiligheten, kan du ringe følgende vakttelefoner:

 • Gruppe 1 - telefon 474 56 005
 • Gruppe 2 - telefon 903 61 487

Besøk inne på GROM

 • Gå inn verandadør i 1. etasje.(for dem som har det)
 • Ta kontakt med pleier på telefon og bli låst inn hoveddøra dersom du ikke kommer inn.
  Unngå unødig opphold i ganger.
  Fellesarealer er stengt for besøkende.

Husk

 • vask/sprite hendene før og etter besøket
 • hold minst 1 meters avstand.
 • følg  smittevernregler når det gjelder hosting, nysing osv
 • Fyll ut besøkslogg som ligger i leiligheten. Dette er viktig for en eventuell sporing av smitte.

Pårørende må gi beskjed til GROM hvis de blir syke innen 48 timer etter besøket.