Rutiner ved besøk utendørs

Oppdatert 10. august 2020.

Vi legger til rette for besøk utendørs ved våre institusjoner.

For å unngå smittespredning er det viktig at følgende tiltak følges: 

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål før besøkende kan komme på besøk:

 • Føler du deg syk?
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer? 
 • Er du forkjølet eller har luftveissymptomer? Hoste, tung pust, feber, sår hals, tap av smak- og luktesans eller diare med ukjent årsak?
 • Har du vært i kontakt med kjent koronasmittet person de siste 10 dagene?
 • Har du vært i utlandet (uansett land, også grensehandel) de siste 10 dagene?

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, kan ikke personen komme på besøk.

Det er avdelingen som avgjør når det passer med besøk ut ifra beboernes funksjonsnivå og om de har mulighet til å følge smittevernreglene. 

 • Feviktun bo- og omsorgssenter - telefon 37 25 07 00
 • Frivolltun bo- og omsorgssenter- telefon 37 25 78 20
  Frivolltun 2. etasje
  Bregen: telefon 905 14 923
  Ferm: telefon 902 23 758
  Gullregn: telefon 916 17 906
  Frivolltun 3.etasje:
  Korttid A: telefon 917 07 061
  Korttid B: telefon 917 12 494

Slik foregår besøket

Det er avdelingen som avgjør når det passer med besøk ut ifra beboernes funksjonsnivå og om de har mulighet til å følge smittevernreglene. Kontakt avdelingen for å avtale tidspunkt for besøk.

 • Besøket skal foregå utendørs på anviste steder
 • Det skal være en meter avstand mellom beboer og besøkende til enhver tid
 • Husk å vaske/sprite hendene før og etter besøket
 • Når pasient har behov for rullestol må berøringspunkter (håndtak mm) vaskes av etter besøket
 • Pleier informerer besøkende om rutinene før de kommer
 • Pleier er ansvarlig for å levere ut informasjonsskriv «Rutiner for besøk utendørs»
 • Pleier er ansvarlig for at rutinen blir fulgt
 • Pleier er ansvarlig for å se til at beboer vasker/spriter hender før og etter besøk
 • Pleier er tilgjengelig under besøket
 • Pleier desinfiserer stol, bord og eventuelt andre kontaktpunkter før besøksplassen forlates
 • Det skal føres besøkslogg

Pårørende må varsle sykehjemmet eller omsorgsboligen hvis de blir syke innen 48 timer etter besøk