Vi trenger din hjep!

Vi trenger deg, enten du har helsefaglig utdannelse eller ønsker å være frivillig.

Jeg har helsefaglig utdannelse

Dersom du har helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag, så ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

For å møte de utfordringene vi står ovenfor ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell i kommunen. Vi ser allerede nå at vi kan komme i en situasjon der vi raskt må mobilisere alle med bakgrunn innen helse. Grimstad kommune trenger deg slik at vi kan forebygge, men også hjelpe de som allerede er blitt syke.

Registrer deg

Ønsker du å være frivillig?

Er du frisk og ønsker å hjelpe noen som ikke har mulighet til å forlate hjemmet sitt og trenger hjelp? .

Mange innbyggere er nå midlertidig isolert fra sine vanlige nettverk på grunn av koronaviruse.. Enten fordi de er i karantene, eller fordi de sosiale og kulturelle tilbudene de vanligvis benytter seg av, er stengt. Det gjør at de trenger hjelp til daglige gjøremål, til å få gjort unna småærender, eller kanskje bare at noen ringer til dem for å sjekke at alt går greit.

Registrer deg som frivillig

Du kan også kontakte Grimstad frivilligsentral på telefon 975 91 506.