Helsesøster i skolen

Hvem kan ta kontakt med helsesøster?

Du som elev, foreldre/foresatte, lærere, venner eller andre kan ta kontakt med helsesøster.

Hvem er helsesøster?

Helsesøster er sykepleier med videreutdanning innen barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

Man kan ta kontakt med helsesøster hvis man lurer på noe som handler om syn, hørsel, pubertet, kosthold, søvn, trivsel på skolen/hjemme, mobbing, sorg, seksualitet, rus, identitet, prevensjon og så videre.

Det er helsesøster på alle skolene i Grimstad.

Vaksiner og undersøkelser

 • 1.klasse: Helsesøster kontaktes ved behov
 • 2. klasse: Vaksinering, tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
 • 3.klasse: Høyde og vektmåling og trivselssamtale.
 • 4.klasse: Helsesøster kontaktes ved behov
 • 5.klasse: Undervisning om pubertet og renslighet i gruppe. Vår i 5. trinn eller høst i 6. trinn.
 • 6.klasse: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 7.klasse: Vaksinering HPV
 • 10.klasse: Poliovaksine

Hvordan kommer du i kontakt med helsesøster?

Du kan ta kontakt direkte på skolen, du kan ringe eller sende sms eller epost.

Lenke til helsesøstertjenesten ved skolene:

Privat ungdomsskole

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Du kan avtale samtale videre med helsesøster, eller du kan ta kontakt med andre i hjelpeapparatet hvis du trenger det. Helsesøster har mange samarbeidspartnere, blant annet:

 • Familiesenteret
 • Fysioterapitjenesten
 • Fastlegene
 • PP-tjenesten
 • Barnevernet
 • Sykehuset 

Klage

Du kan klage direkte til helsesøster, eller til helsetjenesten i Grimstad kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.

Fant du det du lette etter?