Innsatstrapp (under arbeid)

Her må det legges inn tekst om innsatstrappen. 

Innsatstrapp for helse- og omsorgstjenester - Klikk for stort bilde  

Trinnene i innsatstrappen

Trinn 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet

  Trinn 3: Tidlig innsats

Trinn 4: Tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud

 

 

Trinn 7 - Helsehjelp til hjemmeboende

Knapp 8 redigert - Klikk for stort bilde   

Knapp 9 redigert - Klikk for stort bilde   

 

Knapp med teksten 11 - Klikk for stort bilde