Jobbsentralen

Hvem kan få tilbud om arbeidstrening?

Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstiltak i Grimstad kommune. Arbeidstreningstilbudet gjelder de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Fokuset er hvordan vi kan tilrettelegge for den enkelte med sine forutsetinger og ressurser, slik at videre arbeid eller utdanning er innen rekkevidde.

Hva innebærer arbeidstrening?

Helt i starten gjennomføres en motivasjons-/kartleggingssamtale. Det fylles ut en egenevnevurdering, der hver enkelts kompetanse, ferdigheter og egne mål i forhold til arbeid blir kartlagt.

For den enkelte handler det om å lære seg hvilke grunnleggende regler som gjelder i arbeidslivet. Komme seg opp om morgenen og møte til riktig tidspunkt, gi beskjed dersom man er forhindret fra å komme, vise gode holdninger, arbeidsmoral og etikk. Andre grunnleggende områder som å vise respekt, høflighet, trene på selvstendiggjøring, samarbeid, utholdenhet, kommunikasjon.

Praktisk veiledning

Veien videre i forhold til å skaffe seg en jobb innebærer hvordan man skriver en jobbsøknad og lager sin egen CV, samler inn attester fra tidligere arbeidsgivere og hvordan man oppfører seg på ett jobbintervju.

Hvordan kan jeg få arbeidstrening?

Deltagere til Jobbsentralen søkes inn via NAV. Du må derfor ta kontakt med din saksbehandler hos NAV.

Kontaktinformasjon til NAV Grimstad

.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 06 20
E-post: Jobbsentralen

Besøksadresse: Dømmesmoen
Fjæreveien 44

Fagleder
Tor-Erik Moseid Austenaa
Telefon 90 01 53 13

Vakttelefon
47 51 17 89