Avlastningshjem og avlastningsbolig for barn og unge

Avlastningen er ment å gi omsorgsyter / pårørende til barn og unge mulighet til å delta i samfunnet, opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk, og i tillegg få nødvendig fritid og ferie.

Avlastningshjem

Avlastningshjem er privat avlastning, der familier tar imot barn og unge for avlastning i sitt eget hjem. Dette godtgjøres etter egne regler, og antall timer avgjøres ut fra behovet til barnet/ ungdommen eller barnets/ ungdommens familie.

Avlastningsbolig

Grimstad kommune har en egen avlastningsbolig på Landvik for barn og unge med spesielle behov.

Søk om avlastning

Søk om avlastning

Serviceerklæring 

Kontaktinfo

Privat avlastning
Tove Brith Terjesen
Telefon 90 23 57 05
E-post: tove.brith.terjesen@grimstad.kommune.no

Hege de Lange Haaland – vikar avdelingsleder
Telefon 99 02 17 95
E- post: hege.de.lange.haaland@grimstad.kommune.no

Avlastningsbolig
Hege de Lange Haaland – vikar avdelingsleder
Telefon 99 02 17 95
E- post: hege.de.lange.haaland@grimstad.kommune.no

Linda Andersen – vikar assisterende avdelingsleder
Telefon 47 25 27 00
E- post: linda.andersen@grimstad.kommune.no