Avlastningshjem og avlastningsbolig

Privat avlastning

Privat avlastning er familier som tar imot barn for avlastning i sitt eget hjem. Dette godtgjøres etter egne regler og antall timer avgjøres ut fra behovet til barnet eller barnets familie.

Avlastningsbolig

Avlastningen er ment å gi omsorgsyter/pårørende mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis. Målet er å hindre utmattelse, gi rom for normal fritid og gi tid til å pleie familierelasjon og sosialt nettverk.
 
For personer med psykisk utviklingshemming og/eller multifunksjonshemming har Grimstad kommune en egen avlastningsinstitusjon på Landvik.
 

Søk om avlastning

Søk om avlastning

Serviceerklæring 

Kontaktinfo

Avlastningsbolig
Birgith Refsnes - avdelingsleder
Telefon 414 14 217
E-post: Birgith.refsnes@grimstad.kommune.no

Katrine Moy Sagemoen - assisterende avdelingsleder
Mobil 900 95 74
E-post: Kathrine.moy.sagemoen@grimstad.kommune.no

Privat avlastning
Katrine Moy Sagemoen
Mobil 900 95 74
E-post: Kathrine.moy.sagemoen@grimstad.kommune.no