Hjelp til å skaffe bolig

Hvem kan få hjelp til å skaffe seg bolig?

Personer over 18 år som er aktive boligsøkere, men som av ulike årsaker har spesielt vanskelig for å skaffe bolig på egenhånd, kan få hjelp av kommunen.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr samtaler og praktisk oppfølging for å komme inn på det private eller det kommunale leiemarkedet. Oppfølging tilbys i utgangspunktet i tre måneder, men dette vurderes i hver enkelt sak. Vårt mål er å bidra til en trygg overgang til varig bolig.

Slik søker du

Søknadsskjema  (PDF, 123 kB)

Ta gjerne kontakt med kommunens miljøterapeuter for mer informasjon.

Kontaktinfo

Boligsosial konsulent
Mobil: 959 76 071 
 

Besøksadresse: 
Grimstad rådhus

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Åpningstider bolighjelp

Mandag til fredag kl 08 - 15.30
Torsdag 08 - 17.30