Aktivitetshuset

Hva tilbyr vi?

På Aktivitetshuset får personer med utviklingshemming og funksjonsvariasjon tilbud om ulike aktiviteter, arbeidstrening, sosialt samvær, turer og trening. Vi har fokus på egenmestring.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med utviklingshemming og funksjonsvariasjon. 

Slik søker du

For å få tilbud om plass på Aktivitetshuset må du kontakte Tjenestekontoret. Det er de som fordeler plass.

Hva koster det?

Aktivitetshuset
Priser Per dag
Pris per dag med egen transport 58,-
Pris per dag med taxi-transport 80,-