Jobbsentralens service- og arbeidstrening

Hvem kan få tilbud om arbeidstrening?

Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstiltak i Grimstad kommune. Arbeidstreningstilbudet gjelder de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Fokuset er hvordan vi kan tilrettelegge for den enkelte med sine forutsetinger og ressurser, slik at videre arbeid eller utdanning er innen rekkevidde.

Hva innebærer arbeidstrening?

Helt i starten gjennomføres en motivasjons-/kartleggingssamtale. Det fylles ut en egenevnevurdering, der hver enkeltes kompetanse, ferdigheter og egne mål blir kartlagt.

For den enkelte handler det om å lære seg hvilke grunnleggende regler som gjelder i arbeidslivet. Komme seg opp om morgenen og møte til riktig tidspunkt, gi beskjed dersom man er forhindret fra å komme, vise gode holdninger, arbeidsmoral og etikk. Andre grunnleggende områder som å vise respekt, høflighet, trene på selvstendiggjøring, samarbeid, utholdenhet, og kommunikasjon.

Praktisk veiledning

Deltagerne lærer også hvordan de skriver en jobbsøknad, lager egen CV, samler inn attester fra tidligere arbeidsgivere og hvordan de oppfører seg på et jobbintervju.

Hvordan kan jeg få arbeidstrening?

Deltagere til Jobbsentralen søkes inn via NAV. Du må derfor ta kontakt med din saksbehandler i NAV.

Kontaktinformasjon til NAV Grimstad