Søke om hjelp til flytting

Hvem kan søke om hjelp til flytting?

Tjenesten er ment for sosialt vanskeligstilte, og gis etter behov.

Jobbsentralen kan hjelpe deg med å flytte. De stiller med bil og folk, og du må betale for transportkostnader og utgifter til dem som er med på flyttingen.

Avklaringer på forhånd

  • Er flyttingen forsikret?  Du er selv ansvarlig for å forsikre innboet ditt, og du må selv sjekke om forsikringen din dekker skade ved flytting.
  • Jobbsentralen flytter kun det som er klargjort for flytting, og transporterer dette fra en adresse til en annen. 
  • Jobbsentralen er ikke ansvarlig for eventuell skade på det som flyttes, og kan ikke ta ansvar dersom flyttingen er til en adresse som ikke er klargjort for å ta imot flyttelasset. 
  • I tilfeller der vi ikke har en forsvarlig løsning i forhold til å få plassert flyttelasset, vil vi forbeholde oss rett til å plassere gjenstandene på lager for oppdragsgivers regning, eller sette dette fra oss ute, kun med presenning over.

Slik søker du

Søknadsskjemaet sendes Jobbsentralen.

.Søknad (PDF, 379 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 475 11 789
E-post: Jobbsentralen

Besøksadresse: Østerhus
Østerskogen 57-59