Fastlege og bytte av fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Finne og bytte fastlege

Min helse på helsenorge.no finner du oversikt over alle landets fastleger. og her kan du selv finne og bytte til ønsket lege. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Ved å logge inn kan du i tillegg til å bytte fastlege, se dine egenandeler, bestille Europeisk helsetrygdkort, finne oversikt over resepter, melde bivirkninger, se din kjernejournal og dine timeavtaler ved flere sykehus.

Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID og Commfides e-ID for å logge inn på helsenorge.no.
Les mer om innlogging på Helsenorge.no

Til deg som mangler fastlege

Som mange har merket seg, har kommunen den senere tid hatt flere legestillinger ledig, og mange har fått beskjed fra helsenorge om at de står på en «liste uten lege». Dette beklager vi på det sterkeste.

Per januar 2022 holder vi på å ansette nye leger i alle de ledige stillingene. Flere av ansettelene er allerede i gang, og alle stillingene vil være besatt innen 1. mai 2022. Frem til da er det viktig at om du trenger lege, så kan du kontakter ditt gamle legesenter. Var for eksempel din gamle fastlege tilknyttet Vinkjelleren legesenter, så er det dit du ringer for å be om legehjelp.

De ledige legestillingene blir i all hovedsak ivaretatt av vikarer, og du vil få hjelp av de andre legene ved legesenteret. Men frem til alle de nye legene er på plass, vil vi beklageligvis ha litt mindre kapasitet, og det kan bety at når det gjelder ting som ikke haster, kan det føre til noe lenger ventetid.

Vi i ferd med å opprette tre nye legestillinger ved Brannstasjonen legesenter. Når disse er på plass frem mot sommeren, vil det igjen bli mulig å kunne skaffe seg ny fastlege og kunne bytte fastlege.