Fastlege og bytte av fastlege

Til deg som mangler fastlege

Kommunen har den siste tiden hatt flere legestillinger ledige, og mange har fått beskjed fra Helsenorge om at de står på en «liste uten lege». Dette beklager vi. Til de av våre innbyggere som er berørt av dette, så har vi laget en oversikt over oppdatert informasjon som vi håper vil gi deg svar på noe av det du lurer på.

Jeg har mistet fastlegen min, og står på liste uten lege. Hva nå?

Hvis fastlegen din reduserer listen sin, eller slutter, er det et datasystem som gjør et tilfeldig uttrekk av pasientene som flyttes ut av listen. Legen, eller andre, kan ikke velge hvem som skal flyttes, og hvem som skal bli på listen.

Det er forskrift om fastlegeordning i kommunene, § 35, som bestemmer at listereduksjonen skal skje ved et tilfeldig utvalg. Familie som er registrert bosatt i samme husstand, holdes samlet ved en slik listereduksjon. Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Barn over 16 år blir derfor ikke regnet som familie ved listereduksjon.

Jeg trenger sykemelding, medisiner eller en generell legesjekk:

Vi jobber hele tiden med å rekruttere nye fastleger, og håper at alle skal kunne få en ny fastlege snart. Mens du venter, kan du henvende deg til fastlegekontoret som du står på venteliste på. Det vil som oftest være en vikar eller allerede tilsatt fastlege som ivaretar denne listen. I noen tilfeller må du bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp, for å få nødvendig legehjelp.

Kan jeg velge en fastlege i en annen kommune? 

Ja, du kan fritt velge fastlege i hele Norge.

Hvor lenge må jeg regne med å være uten fastlege?

Du har rett på fastlege, og kommunen har plikt til å tilby deg dette. Dessverre er situasjonen slik at det nå er 250 000 mennesker i Norge uten fastlege, så ordningen fungerer ikke alle steder. Grimstad kommune jobber med å få ansatt nok fastleger, og har et godt håp om å få dette på plass i løpet av kort tid.