Fastlege og bytte av fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Finne og bytte fastlege

Min helse på helsenorge.no finner du oversikt over alle landets fastleger, og her kan du selv finne og bytte til ønsket lege. Du kan også sette deg på venteliste, dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Ved å logge inn kan du i tillegg til å bytte fastlege, se dine egenandeler, bestille Europeisk helsetrygdkort, finne oversikt over resepter, melde bivirkninger, se kjernejournalen din og timeavtalene dine ved flere sykehus.

Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID og Commfides e-ID for å logge inn på helsenorge.no.
Les mer om innlogging på Helsenorge.no

Til deg som mangler fastlege

Som mange har merket seg, har kommunen den senere tid hatt flere legestillinger ledig, og mange har fått beskjed fra helsenorge om at de står på en «liste uten lege». Dette beklager vi på det sterkeste.

Denne listen blir i all hovedsak ivaretatt av vikarer, eller av de andre legene ved legesentrene. Frem til de nye legene er på plass, vil vi beklageligvis ha litt mindre kapasitet, og det kan bety at når det gjelder ting som ikke haster, kan det føre til noe lenger ventetid. Dette beklager vi.

Pr. august 2022 er det en ledig stilling som fastlege i Grimstad. Flere leger er ansatt og disse vil være på plass innen utgangen av 2022.

Ved Brannstasjonen legesenter er det to fastleger som har ledige plasser på listene sine, så det er nå mulig å skaffe seg ny fastlege eller kunne bytte.