Influensavaksine


Du kan ta influensavaksine på Brannstasjonen vaksinekontor på Brannstasjonen legesenter. 

Det vaksineres hver onsdag og torsdag kl. 08.00-11.30 og 12.30-14.30. Du må bestille time på forhånd. Vaksinekontoret tilbyr vaksine til alle i kommunen. I tillegg gir Kulturhuset legesenter tilbud om vaksine til sine pasienter.

På vaksinekontoret koster vaksinen 200 kroner, du kan betale med bankkort eller med Vipps. 

Hvem bør ta årlig influensavaksine?

Influensasesongen er nå i full gang, og det anbefales at alle tar influensavaksine. Du kan ta influensavaksinen på vaksinekontoret. Pasienter som tilhører Kulturhuset Legesenter kan få vaksine der.  Om du tilhører en av gruppene med økt risiko for alvorlig influensasykdom (les mer på www.fhi.no) er det særlig viktig at du tar vaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

Kommunalt ansatt

Fra og med onsdag 30.11.22 har vi åpnet opp for gratis influensavaksine for alle ansatte i Grimstad kommune. Det MÅ fremlegges ansattbevis før vaksinering. De respektive avdelingene vil få en fellesregning for sine ansatte etter endt vaksinering i 2023.

Hvorfor ta vaksine?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte- og karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen, enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering.

Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Vaksinen bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden, og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvem vaksineres hvor?

Det vaksineres på Brannstasjonen vaksinekontor hver onsdag og torsdag i tidsrommet 08.00-11.30 og 12.30-14.30. Du må bestille time på forhånd for å få vaksine. Vaksinekontoret tilbyr vaksine til alle i kommunen. I tillegg gir Kulturhuset legesenter tilbud om vaksine til sine pasienter.

Feriestengt påsken 2023

 • Onsdag 5. april 2023 
 • Torsdag 6. april 2023 

Helsestasjonen i Grimstad gir influensavaksine til gravide og andre som er inne til konsultasjon. 

Helsepersonell får influensavaksine, hovedsakelig på sin arbeidsplass. For de som ikke har mulighet til å benytte seg av dette tilbudet, kan de bestille time på Grimstad koronasenter. Influensavaksinen er gratis for helsepersonell som jobber i kommunen. Dette må kunne dokumenteres enten fra arbeidsgiver, eller i form av kommunalt ID-kort.

Trenger du reisevaksine?

Vennligst ta kontakt på telefon eller e-post.