Influensavaksine

Grimstad koronasenter tilbyr vaksine til alle i kommunen. I tillegg gir Kulturhuset legesenter tilbud om vaksine til sine pasienter.

På koronasenteret koster vaksinen 200 kroner, du kan betale med bankkort eller med Vipps. 

Hvem bør ta årlig influensavaksine?

Influensasesongen nærmer seg med stormskritt og det er nå anbefalt at alle tar influensavaksine. Om du tilhører en av gruppene med økt risiko for alvorlig influensasykdom (les mer på www.fhi.no) er det særlig viktig at du tar vaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

 

Kommunalt ansatt

Fra og med onsdag 30.11.22 har vi åpnet opp for gratis influensavaksine for alle ansatte i Grimstad kommune. Det MÅ fremlegges ansattbevis før vaksinering. De respektive avdelingene vil få en fellesregning for sine ansatte etter endt vaksinering i 2023.

Hvorfor ta vaksine?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte- og karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen, enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering.

Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Vaksinen bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden, og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvem vaksineres hvor?

Influensavaksinering foregår på følgende dager og steder:

Grimstad koronasenter: 

 • Onsdager kl. 09.00-11.00
 • Torsdager kl. 16.00-18.00

Grimstad koronasenter tilbyr vaksine til alle i kommunen. I tillegg gir Kulturhuset legesenter tilbud om vaksine til sine pasienter. 

Kulturhuset legesenter

 • Mandag-fredag kl. 08.00-11.30 og 12.30-15.00

Helsestasjonen i Grimstad gir influensavaksine til gravide og andre som er inne til konsultasjon. 

Vaksinetelefonen er åpen hver mandag og tirsdag kl. 9-15. 
Grimstad koronasenter har telefon 37 25 04 00.

Helsepersonell får influensavaksine, hovedsakelig på sin arbeidsplass. For de som ikke har mulighet til å benytte seg av dette tilbudet, kan de bestille time på Grimstad koronasenter. Influensavaksinen er gratis for helsepersonell som jobber i kommunen. Dette må kunne dokumenteres enten fra arbeidsgiver, eller i form av kommunalt ID-kort.

Informasjonsmateriell