Influensavaksine


Du kan ta influensavaksinen hos fastlegen, på apotek eller på Fjære vaksinestasjon.

Du finner mer informasjon om influensavaksine på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Hvem bør ta årlig influensavaksine?

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Gravide 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom

Hvorfor ta vaksine?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte- og karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen, enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering.

Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Vaksinen bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden, og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvem vaksineres hvor?

Fastlegene har daglig tilbud om influensavaksinering, ta kontakt med ditt fastlege kontor.
Gravide vaksineres på helsestasjonen eller hos fastlegen, og helsepersonell får vaksinen på arbeidsstedet eller på Fjære vaksinestasjon.

Fjære vaksinestasjon vil ha tilbud om influensavaksine i januar.
Det er fortrinnsvis timebestilling, men drop-in er også mulig. 

Bestille influensavaksine 

Informasjonsmateriell