Bofellesskap

Hvem kan søke om plass i bofellesskap?

Personer med utviklingshemming kan søke om leie av kommunal leilighet i et bofellesskap. 

Hva er bofellesskap?

Bofellesskap er en samling av leiligheter med heldøgnsbemanning, tilpasset beboere med utviklingshemming. Noen av leilighetene har muligheter for bruk av fellesareal som innebygd gang og/eller stue. Alle leilighetene har stue, kjøkken, bad og soverom i egen enhet. 

Søk om plass i bofellesskap

Søknad

Hvilke bofellesskap finnes?

Se oversikt og kontaktinformasjon til bofellesskapene.

Kontaktinfo

Enhet for habilitering
Arne Værland - enhetsleder

Mobil: 916 17 865
E-post: ​arne.vaerland@grimstad.kommune.no
(NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post)