Oversikt over bofellesskap

Disse boligene har egne sider:

Landviktun 16  - avlastning
Markveien bofellesskap 
Tønnevoldsgate bofellesskap 
Skoleveien bofellesskap 
Landviktun 7

Andre boliger

Holteveien bofellesskap, Holteveien 10/Holteveien 12
Telefon 37 25 06 82 / 37 25 06 83 (vakt) / 37 25 06 81 (kontor) / 901 00 397
Avdelingsleder: Arve Falk Lorentzen
(ikke skriv sensitiv informasjon i e-post)

Fevik bofellesskap
Øvre Ranviga 2, 4870 Fevik
Telefon 37 25 07 03
Avdelingsleder: Norman Havegaard
(ikke skriv sensitiv informasjon i e-post)
Mobil: 991 28 353

Aktivitetstilbud

Aktivitetshuset Dømmesmoen, Fjæreveien 
Telefon 37 25 07 45
Mobil 945 04 580
Avdelingsleder: Birgith Refsnes
(ikke skriv sensitiv informasjon i e-post)

Se kart over bofellesskapene:

 
 

Kontaktinfo

Enhet for habilitering
Arne Værland - enhetsleder

Mobil: 916 17 865
E-post: ​arne.vaerland@grimstad.kommune.no
(NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post)