Praktisk hjelp for funksjonshemmede (BPA)

Hvem kan søke om praktisk hjelp?

Personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne kan søke om brukerstyrt personlig assistent. Funksjonshemmede kan også søke om hjemmehjelp.

Hva er en brukerstyrt personlig assistent?

Målet med en brukerstyrt personlig assistent (BPA) er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Når praktisk hjelp og opplæring organiseres som en BPA-ordning, er det brukeren selv, eventuelt med hjelp fra de nærmeste pårørende, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. 

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistent.

Søke om BPA 

Hva skjer videre?

Dersom kommunen beslutter å gi tjenester i form av BPA, vil det gjøres et vedtak som beskriver hjelpebehov, omfang og varighet av tjenesten. 

Bruker er arbeidsleder og påtar seg derfor et større ansvar for organisering og innhold. Kommunen er vanligvis arbeidsgiver for assistentene, men brukeren kan også være arbeidsgiver.

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret for assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt, dette omfatter følgende:
  • Utvelgelse/ansettelser
  • Administrasjon/rapportering
  • Oversikt over timeforbruk
  • Attestasjon av timelister
  • Medarbeidersamtaler
  • Turnus/arbeidstid
  • Ferie
  • Innleie av vikarer
Arbeidsleder får opplæring fra kommunen, har kontakt med arbeidsgiver (kommunen) og samarbeider med arbeidsgiver ved interne kontroller.
 

Serviceerklæring og klagemulighet

 

Kontaktinfo

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
E-post må merkes med "Habilitering"
OBS! ikke send sensitiv informasjon i e-post.

Enhet for habilitering

Send sikker post