Støttekontakt

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt (fritidskontakt) er en person som over tid kan hjelpe et annet menneske til å bli mer trygg på seg selv, å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. Støttekontakten kan gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Støttekontakten skal i hovedsak hjelpe og støtte etter brukerens ønsker.
 

Hvem kan søke om å få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme. Hensikten med en støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.
Antall støttekontakttimer vil variere fra person til person.
 

Hva koster det å ha støttekontakt?

Støttekontakt er gratis.

Ønsker du å bli støttekontakt?

Da kan du kontakte en av kontaktpersonene som er oppgitt på denne siden. 

Vil du bli støttekontakt?

Dersom du ønsker å bli støttekontakt, kan du søke via lenken under.

Søke om å være støttekontakt

Timeliste for støttekontakter

Timeliste (PDF, 447 kB)

Kontaktinfo

Enhet for habilitering
Hilde Haugsmoen
Telefon 37 25 03 00/ 37 05 03 93
Mobil 468 25 907

Omsorgssentrene
Kirsti Spilling
Sted: Berge gård senter
Telefon 37 25 24 00                         

Ellen Gjulem Njåmo
Sted: Frivolltun bo- og omsorgssenter
Telefon 37 25 78 20

Enhet for psykisk helse og rus
Ståle A Strand
Telefon 37 25 04 48 (09.00-15.00)
Mobil 913 64 977 (09.00-15.00)

Enhet for hjemmebaserte tjenester og rehabilitering
Siw- Penny Silvik
Telefon 941 41 577

Spørsmål om lønn, utbetaling og timelister
Merkantile støttetjenester
Telefon 37 25 07 00 – resepsjon Feviktun bo- og omsorgssenter
E-post: Jorunn.eilertsen@grimstad.kommune.no

Skal du sende melding om noe sensitivt?