Støttekontakt

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt (fritidskontakt) er en person som over tid kan hjelpe et annet menneske til å bli mer trygg på seg selv, å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. Støttekontakten kan gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Støttekontakten skal i hovedsak hjelpe og støtte etter brukerens ønsker.
 

Hvem kan søke om å få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme. Hensikten med en støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.
Antall støttekontakttimer vil variere fra person til person.
 

Hva koster det å ha støttekontakt?

Støttekontakt er gratis.

Slik søker du om å få støttekontakt

Du må fylle ut eget søknadsskjema når du skal søke om å få støttekontakt. For mer informasjon eller hjelp til å søke, kontakt boveiledertjenesten.
 
 

Vil du bli støttekontakt?

Dersom du ønsker å bli støttekontakt, kan du kontakte boveiledertjenesten.


Timeliste for støttekontakter

Timeliste (PDF, 379 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Boveiledertjenesten
E-post: Fanny Skjøldt Daland
Telefon: 37 25 03 15

E-post: Sissel Høgberg Holvik
Telefon: 37 25 03 93