Kommunepsykolog

Hva gjør kommunepsykologen?

Kommunepsykologen jobber primært med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud for barn, ungdom og familier. Dette skjer gjennom å delta i plan- og systemarbeid, gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, og gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid og prosjekt. Tanken er å tilføre økt psykologisk kompetanse til kommunen og de som jobber i den.

Kommunepsykologen har ikke et eget behandlingstilbud, ved behov anbefales det å kontakte Grimstad familiesenter eller fastlege.

Kommunepsykologen har fokus på:

  • forebygging og tidlig innsats
  • barn og ungdom
  • tverrfaglig samarbeid

Kontaktinfo

Grimstad familiesenter
Telefon 37 25 06 15

Adresse
Fjæreveien 34, 4885 Grimstad
Se Grimstad familiesenter i kart

E-post:
NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post.

familiesenteret@grimstad.kommune.no