Nyttig kontaktinformasjon innen psykisk helse

Treffstedet

Adresse: Kirkegt. 1, 4878 Grimstad
Tlf: 979 72 324
Treffsted for personer med psykisk helseproblem. Her er tilbud som; Kafe, gruppesamtaler, sosialt samvær og aktiviteter.
Mental Helse er eier av treffstedet og har kontor og adresse her.

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

LPP har kontor på Treffstedet.
Adresse: Kirkegt. 1, 4878 Grimstad
Tlf: 90 07 84 17
Hjemmeside til LPP

Angstringen Grimstad

Angstringen er for alle med angst og som har lyst til å jobbe med sin egen angst.
Angstringen i Grimstad holder til i Kirkegaten 1, i samme bygg som Mental helse og Landsforeningen for Påførende innen psykiatri.
Les mer på angstringen.no eller ta kontakt på telefon 958 87 270

DPS (Distriktpsykiatrisk senter)

Almenpsykiatriske poliklinikker:
Adresse: Poliklinikk Vest, base i Grimstad, 2 etj. i Meny bygg.
Telefon: 951 93 100

Se også Hjelp til hjelp.no - portal for psykisk helse

Fant du det du lette etter?