Dine påvirkningsmuligheter

Hva er viktig for deg?

Dette er et viktig spørsmål å stille for oss som gir oppfølgning innen psykisk helse og rus. 

Slik kan du påvirke hjelpen du får

  • Når du søker om hjelp er det viktig at du beskriver hva som er viktig for deg i din livssituasjon. Da kan vi bedre prøve å legge til rette for at du får den oppfølgningen du har behov for. 
  • I samtale med kontakt med kontaktperson
    Hvis du synes det er vanskelig å ta opp ting med kontaktpersonen din, kan du henvende deg til avdelingsleder eller enhetsleder. 

Slik søker du om hjelp

Fyll ut skjemaet og send det til kommunen. Adressen står på søknadsskjemaet.

 

 

 

Kontaktinfo

Avdelingsleder forebygging og rehabilitering
Ståle Arvill Strand
Mobil: 913 64 977

Avdelingsleder sosialambulerende team
Merete Foss Nielsen
Mobil: 908 67 733

Enhetsleder
Eva Irene Ødegård
Mobil: 911 08 442