Psykisk helsearbeider

Hvem kan få oppfølging av psykisk helsearbeider?

Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse, og som som er motivert til å gjøre en endring i livet, kan få oppfølging av en psykisk helsearbeider. Det kan også pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som man står i. 

Hva tilbyr vi?

Psykisk helsearbeider tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. Psykisk helsearbeider kan også hjelpe deg med å søke om andre kommunale tilbud. Vi tilbyr oppfølging både før, under og etter behandling.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp kan være et verktøy for deg som sliter med angst, søvn, utbrenthet, stress eller bekymringer. Du jobber med et selvhjelpsprogram hjemme, og følges opp med samtaler underveis. Vil du vite mer, finner du mer informasjon på siden Hjelp til selvhjelp

Søke om oppfølgning fra psykisk helsearbeider

Søke om oppfølgning fra psykisk helsearbeider

Alvorlig bekymret?

Ta kontakt med fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113

Har du behov for å formidle din bekymring? Les mer på siden Råd og veiledning