eLås

Dør som åpnes med eLås - Klikk for stort bilde Grimstad kommune innfører eLås til mottakere av hjemmetjenester og til dem som har trygghetsalarm for å øke sikkerheten og gi raskere hjelp.

Økt kvalitet og sikkerhet på tjenestene

Formålet med eLås er å redusere tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og redusere risikoen for nøkler på avveie. eLås er en elektronisk løsning som er integrert i kommunens pasientjournalsystem. Det er kun ansatte i hjemmetjenesten med tilgang til journaler som har tilgang til eLås. Selve låseenheten monteres enkelt på innsiden av inngangsdøren. Bruk av eLås øker derfor sikkerheten for mottakere av hjemmetjenester og kvaliteten på tjenestene.

Fordeler ved eLås

  • Økt sikkerhet mot innlåsing fra ukjente siden den ansattes digitale nøkkel fungerer som legitimasjon
  • Hurtigere hjelp ved alarm
  • Låsen er ikke synlig fra utsiden og vanlig nøkkel kan fortsatt brukes

For mer informasjon se informasjonsskriv til tjenestemottakere (PDF, 132 kB).

Fant du det du lette etter?