Ergoterapi for voksne og eldre

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som består av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er å mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter undersøkelse og kartlegging, oppfølging i hjemmet, i skoler, på arbeidsplassen, fritid eller etter behov med for eksempel:

  • tilrettelegging av dagliglivet
  • veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging
  • formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler
  • råd og veiledning

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen.

Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 345 kB)
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Serviceerklæring

Serviceerklæring ergoterapi

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
E-post: 
ergoterapi@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)