Ergoterapi for voksne og eldre

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som kan bestå av å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er å mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter undersøkelse og kartlegging, oppfølging i hjemmet, i skoler, fritid eller etter behov med for eksempel:

 • tilrettelegging av dagliglivet
 • veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging
 • formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler
 • råd og veiledning

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen.

Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 345 kB)
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

  Hva koster det?

  Tilbudet er gratis. 

  Serviceerklæring

  Serviceerklæring ergoterapi

  Kontaktinfo

  Fysio- og ergoterapiavdelingen
  Telefon:
  37 25 03 00
  E-post: 
  ergoterapi@grimstad.kommune.no
  (Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)