Ergoterapi for voksne og eldre

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud som kan hjelpe med å tilrettelegge aktiviteter og/eller gjøre endringer i omgivelsene.  Målet med tilbudet er å mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter undersøkelse og kartlegging, oppfølging i hjemmet, på arbeid, fritid eller andre behov. Tiltak kan for eksempel være:

  • Tilrettelegging av dagliglivet.
  • Veiledning ved spesielle behov ved ombygging og nybygging.
  • Formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler.
  • Råd og veiledning.

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år som står i fare for å få, eller har fått, nedsatt funksjonsevne

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til ergoterapiavdelingen.

Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 345 kB)
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Kontaktinfo

Fysio- og ergoterapiavdelingen
Telefon:
37 25 03 00
E-post: 
ergoterapi@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)