Fysioterapi for voksne/eldre

Tilbudet består av forebyggende/helsefremmende oppgaver og trening/rehabilitering/ behandling i en tidsavgrenset periode.

Hva tilbyr vi?

Individuell fysioterapibehandling:

  • undersøkelse-/kartlegging 
  • til personer innlagt for rehabilitering eller opptrening på Feviktun og Frivolltun
  • i hjemmet ved behov
  • i kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser  (Feviktun)

Gruppetilbud:

Les mer om bassengtrening 

Andre tilbud:

Hvem kan søke om tjenesten?

Personer over 18 år med en nyoppstått sykdom, skade eller akutt endring i fysisk funksjon, eller har behov for livsstilsendring.

Personer med behov for trening for vedlikehold av funksjon omfattes ikke av det kommunale fysioterapitilbudet.  

Slik søker du

Fyll ut skjemaet under og sende det til:
Grimstad kommune, fysio-og ergoterapitjenesten, postboks 123, 4891 Grimstad

Fysioterapi - henvisningsskjema voksne (PDF, 377 kB)

Hva skjer videre?

Et mål er at fysioterapibehandlingen skal bidra til at du kan fortsette med aktiviteter som vedlikeholder din funksjon på egen hånd. Vi vil i dialog med den enkelte prøve å finne løsninger.

Hva koster fysioterapi?

Dette varierer ut fra behandlingstype. Fysioterapi er gratis for personer som er innlagt på sykehjem. Pasientens egenandeler finner du i lenkene under:

Hvordan kan jeg klage?

Infomasjon om klage på nettsidene til Helsetilsynet

Serviceerklæring

Serviceerklæring fysioterapi

Fysioterapiinstitutter i Grimstad

Oversikt over fysioterapiinstitutter i Grimstad kommune (med helt eller delvis driftstilskudd fra kommunen)

Lover og forskrifter

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
E-post: fysioterapi@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)