Bassengtrening

Fysioterapitjenesten driver både individuell og gruppebaserte tilbud i varmtvannsbassenget på Berge gård senter. Bassenget holder 35 grader og er 7 x 11 meter.

Vannets egenskaper som oppdrift og vannmotstand gir andre bevegelsesopplevelser enn på land. Noe aktivitet/trening/øvelser oppleves tyngre i vann, andre er lettere i vann. Mange opplever reduserte smerter i van, fordi man unngår den belastningen som kroppsvekten forårsaker på ledd, sener og muskulatur.

Målet med tilbudet

Målet med bassengtrening er å øke fysisk funksjon og fysisk form, bevegelsesglede og mestring samt redusere smerte. Det er også et mål at deltakerne blir trygge på øvelser og trening i basseng, slik at de kan bruke dette videre på egenhånd, eller i andre grupper der det ikke er fysioterapeut som instruktør.

Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Tilbudet er for personer i alle aldre som har en funksjon/diagnose der bassengtrening med instruksjon av fysioterapeut, er spesielt nyttig. Brukerne må klare seg uten hjelp av fysioterapeut i garderoben, i bassenget og inn/ ut av bassenget. Det er en personløfter ved bassengkanten som kan benyttes. Ved behov for assistanse, må deltakeren selv ordne egen hjelper/assistent. Denne personen må være av samme kjønn for å kunne hjelpe deltakeren i garderoben.

Fysioterapeutene har et eget gruppetilbud for gravide med bekkenrelaterte plager. De har også eget treningstilbud i frisklivssentralen for de som ønsker livsstilsendring, der en har fokus på kondisjon, styrke og bevegelighet. I tillegg finnes det gruppetilbud for personer med forskjellige diagnoser/ funksjonsnedsettelser - med og uten fysioterapeut som instruktør.

Det finnes også egentreningsgrupper og treningsgrupper ledet av forskjellige foreninger og lag.
Informasjon om dette fås hos Berge gård senter. Du finner mer informasjon og kontaktinformasjon på siden varmtvannsbasseng.

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter trening av styrke, kondisjon, bevegelighet og balanse i varmtvannsbasseng. Tilbudet gis fortrinnsvis som gruppetilbud. Det tilbys også individuelle tilbud av kortere varighet. Det finnes ikke kjønnsdelte grupper.  

Slik søker du

Dersom dette kan være et tilbud som er aktuelt for deg, kan du gjerne kontakte fysio- og ergoterapiavdelingen. Se kontaktinformasjon på høyre side (på PC) eller nederst på siden (på mobil).    

Hva koster det?

Det er ulike priser på det ulike tilbudene. Informasjon om dette fås hos fysio- og ergoterapiavdelingen. 
Se kontaktinformasjon på høyre side (på PC) eller nederst på siden (på mobil).

Andre opplysninger

Deltakere må følge Berge gård senters reglement for bruk av bassenget.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Avdelingsleder
Elin Høyland

Telefon: 37 25 01 04
Mobil: 993 51 834
E-post: fysioterapi@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)